The evening telegraph. (Philadelphia [Pa.]) 1864-1918, November 11, 1864, FOURTH EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE lUil.Y EVENING TKT.EflRAril Tim FltlDAY. NOVKJinEK 11. lKtit.
utTf? fn( hry tiroo'-w. In t-V nnwom rn br lV
I ow era u itultiirt b'M oi a eimfnirr o linon wra oon
veve-0; anil It if mitin'im that, Hi p-ofMle- IhiUi til
aa.ci tit ol I m 1 1 ii ft it ' it t , f;.o ii uwnr ol !kt iirlt inn o
Vj-t ' tovrinit'0t I'k not hentateii tn cx ti i
ft if roiitlVfmii tn umpmhll'Ml torins, i In denial .if
ur ri,:hl umnt lh-e rin tun-tiiifs 1 ho obv.iHilv
hi ttt-l, inl h-triTTiiitnt fn ii:il riv in t.i.-ir o. Mi"
I i iri mo. 1ml iictriHi fo-irnt trtinlhi''
I I p Mti;r ot t.I.'h .!:, nir r i.iti mm, 'y j rN
Itl ttl C 'lit HH t , ill ((ii,4 t.'.K (K (Kitlt.lM ina fl'i l
in ilic k"wi! L' Ih . u I' Hi In- lii' i- ui-, iai tVi
Krgnlnfina fr Priio.
d nt)ii!..ii ol ttp Uovi-miPi-ut Inr pno'fnl
MMii.on i in' ip-ii'f wntoii tint mutiny lt ri.!riitl
lit IIm ni iltrrnf nt v in n-'1 b n too ot n m 'lit
ai.ii i ,o wed k no a ii, ('I in oil new ita-dr-ai.rr.
I. ut nltilo it t hm' ihiH in.hvuluaii m.r
111 I I i , f It if I Mini (ll " l'H IlilhiflU'il H ili',r
Ii. 'i.l -I'n.t. nf-i.it 1 1 r iin :u.ti Ii. im ,:h'm imi ut
: j. ido liu'liit r in ttm hi hr.iwn I.I", nn-l to .a e t
!l il.jlln I l v ll ' ll lion (i)llii-l .orj riMl'it , ti c
t. ..i) ni i in n Iki ( u,,r I l lie (.tn r n i.i ii' ol o ,r i m
ni' i c li n ..i . n ,ii I Imh r i .,rl i'S( r -- i 'i r
1 1 ii ul ml. to tn.A' i o ; ti.v t 04 pi t.u (. tiu oi .tin
iir t ( ,: i., -ii - il -M mi : ! iu i .' . i'." i
V0UUT1I EDITION
GLORIOUS NEWS FItOlI
ILLINOIS.
BANK NOT.'CCS.
PROPOSALS.
A r ncrnl tn Inw i nr .h.-l m IhiMiifAr nt ol
lir ;.wl-l o. n.i.-h. I k oi.Muuuotu I y -tip -
v... orri.iFt..r r - . fll)(lhn nJrt0
niii.tiH, OlMl tomoyrrl (t.tf 0 t;iun
t i - '1 1 "K I'Hl-.SIUKXr, UIRliCTtlliS,
nn.t s n'l tto'.!t of tin lianl cf Itw Nurtiirrn
I.b.rtiti nf . hilid.lpiaa.
Jiniitr 1. Ti. ri.T.icn th. ih. nndT,'enil. who tnTi
KLll bLLk' AND Vhwiil AliLKft,
r narATwttr,
ItiptAt or m novpsiti.sa so t i.oihin4, V
Koni"r .
S'a'li rr6o-aN. f ndorol "friiimi i f Vmn Ho.
ai.d r.-p-ahp wnl be n - olvMi d tl it u -tironn. iimti i
tt i t-.fi, r, v . r ti tt I'ltidn"" of-ntar tntt , nr iha
bp;.,. 9 i l V '"' 9 "Hid of I- KI "II ltKf,t, mid M. -4
pv mi i nf I itf '' Vu. tl'' I M. h- Pi.ea flnhia
I' : , 'li ! 11.11. n, i uf III. a b ifrl.-in 1,1 m ir
rn In. .pr i". il tno ,'1 ul A nu .1
lit IIIO
114, rt;lii4
it.c n.titM.
I tin I niBi"iiWH-lth :. .
IIMV II' -
an A 1 ..' .It 1
ii i n . vn l - i (t ft i t iiii . ii x' r i
in,it.n tiii.t i mil. i -ui o H- iv.i h, rfiu ,inrr
I jr.- li rf r : ii i ,tt (;)f t r ;o t,t r
ill') n c ,Hn.".(' iihi,,ii,
1 01. 1. A, n an
' .r tl.o 1,.
f 1'. tiiki. g m.tl t i rtij
l.i.
01 1 . In
,1
a,', '-ii. ift it .da .r- l. t'i'i
OI t il-
T omtrvi 1 It f..r trir
It v
II H n(riC wlrh th Kncrwc of lhr
IpVUI tar-flu rVrM O-evsnit nn'l 4r4i-
fl NrnTHlmi k.rrtN aa . ilf'n . -4rM
hftmun imiH t( t.-
e"7 iMtulMfruhiw m ia.il tns v ir
ltor m NniiMf-t- - Ji it 'i;t ..,! i :
. JtroniTYil In at ittn .Ht IHU-.i,- -ln y
1 Mtit4i ! it,, ,,, j(, ,p y.txtfyi yt I
I t"'"'" iJ !-. ur.-rN J &'. w .V.;!i'.-iMrt-r
lor lh AfrUuii'N It . ..
"('h a. t' ni I. m eceriirri
i . rirt'H 'i '):' I'.in of It
t
r fit. i.i.irlo't Vl ..
Ill t-rtt I.PiiTli",-. . rvl
! ftiatb.n. ai rr pi1'' T.if It f ,at 1 V.-ki-i tin m i of
t'ooil i inslit . ard rn bmt it n in irkot a r .- Ut ami M
H-ii i i. ir r 1 ol nl b. toe ; oi.i.'J. I la It -ef to I .a
,i ,'i v , t i . f ,i- ..in" f t-o; : in t 'f.
1 I' -i it, t ii h a i T'.v .1 v.mtv. ii ho rpi-itrrtM tn .-nA-
) mi ii e i -i in i i it ii:--.ait I 1 1 t o - ir.i. l. mid mi'ui r
fi r i . :,t. in i, r.1,11 . i 'll t't v itt t f:-m t'ift am-xint of
, . . f t .1. T-.f,. t i;i ',! , ,'M i r .1 a- "i"a 'n- t'0
in. ( i' t n, at.( t i 1 1 to ri ri ' i ... . i h ei v. .) t-n no .evount s
; i 1 Ti' ii m' nit i i i i . . n ' i' ' ."
- lit 1 li ir inr; li'-i . . r i.
, !ii In
frii '
.rity Twcr.ly-rivc , i
Irtr
.1'
I
i ,i Ihf 1 I
i ijvur; h
( ml t ) ii'
I .!.. t t
' a m' l'-, 't
111, all III-
if V:
. 1 1 l - f 1 1 tin t mi ttl'T
I '
j . n i ii 1 1 1 1 Jl t.'
i i 1 1 f r ul il , t . to r-" ijni r ii i i. ' k' l.
i f v i . . h i .... ;"-M In c ' 'C .
iMltiii,-. I , in., ;,Ji- n'i.1 !.y I .lpl.rif.il
Ihousrud. 1 "
I"
tin ,i th
ih.
iiif-t -. tl, -r
, Ni.tTfn I r I '-, rt 4 .0 i'. M ,
i 11 l.ii.L'l II.:. I lllfpc Mn-o.
I'M
. I. Ill I' blll.'M .li." 1 , 1 V
1 I.
lO'i? r r i J . o K I nn (i , 1,. iit i-ii..f iv ii
fi,f ep;ei.'i.n, m,u.
lip.
f ar. S'l tin v i ( iiii tf.nt t; I-,,, )or
y 'Ha
IW t'H li'i' 1K1) ,i..,t I llo,l
ir
mi:,
1 i. -:t: i ' i i .
. jbi-u - - v.. ronum It. eil 14 l.'O t 11,11,:.!..
w.ilui' 4 ll v )it M;V ( M Jt
-fill 111 M'H KVK fit ltnr Ui.ju.lt .I.J .it ,1 1 ir hi
-9- 1 f"1 ' "1 Vft I- lie I.e.! llrf I ,IS14
pflftM tits il Uinx( aU- ui (i Willi lilt a I- r .
11 . fltH r.l. y,0 TVfit , He k- . ' h p. ft ,
ctni.tiynt llto ltd i tit u o. iliv u t m;j I,, tJ
n:ior n.o fiwinv, li.p r iriit .'i- (.,
y v :tn v.l.,'ii v. i,.M u
1"
I ll." t.r P-
d r, n, .or uv iuia-i' u.i I iu u v,-n c-iiji. .,)i
ir
1: A ilvUit Ol U t ti lia.'io. in.i.L..-..
nUv f.l HIM' I'l'H, V(
III. III. -I'll (Ji lU'41'.- .'.'.1
i-H. iO p.T.''.Vi' ln.ii
fji not .nil, wii I.' n :ru k
I ibjM iu i ui c( til ing tiu titiiv
Ipiwrr iiHirniinii i,,llU
Kf, mi't iTntnt-il v in rti-o-ti'tz
Rit.it J ioviitoi.ro ,n ( ii.i'i.in r
il.i-I tlx ir (i 'hvi'
1 oi wrohv.iiiii ol
lis Jtl.MI'.rti iJiv I I
lac ciii'.iiy lor our
Wiih'ffttia t!ie titiiu ot ifloitj; oi
Kevlew nl ibo lnr.
At ttio Tioir.liiiaitr ul ihu your tin Slalo of' T -v i'
.h purl.u.ly iu o..R. it oi tho ci.i-mv', und uiv ..
n.r tints o: 1,0' iMKi.n liiiu Arka;p4'.4 ;v nii.-mvu-Tv
t(!lf f t'le I 4'ilrrul ol lS nlv i p,
lcxi , . io xiiown to ri-m in crpt u pr i
Bttii oi nar. J n JSuriaucKPTii Joui.dit.i a iarK
and Wt'ii-wt'iK'iiiU d armv , anil U ty a pow, ri.ii tt
m?auui- i. ic.i.r.l, U..U iIi.mu i n -,ii" i.irittt: ito
n Huai y OfC:iiMiiK uiili a iov o: oii.iiti.(J u. in
MiiiiLots, ft lr;: p l UiL ol ,trt nu.itrir trnu.Knna
ui'V irrti.t-iioru and 'ftn.-lw-uts. ) ii; on mj-. ' ikvi-
atiun oi thin Mmo irt rodiu-oil to tli umrow Oi.
ntt con.uniiuit-a Ly ti c ituuh ot I.m a (.(. aii-.w
kwlwn ru.ov, ml with tlm -'xcrpiroi ,.( u ,.w j u.
1 ben piFld, whiir oi;r luieos huvc xiitiMau-. In.o
liLiia. Mpfcoiui.uiluriiin; lo our onj-ifH.l bio hr.-u
m iLt bttu ttu w. poiuui.lv. ui vtnii'. i in ii v li ivo
vaitd iM'iiiMsvi-ft. ot htrikin tor lilM riiii-ni irom
U Ijruiuiy l whiLti ttey Lavo Inh'D tii.jcca il.
W'fcnt llan Hvr Ouni.
On llio oat vt ;:io ili-siij yi, in n ;to m" somo
vrTiTcin, we Iiavo nmch chiiho lor tfn4Ulati.i:i. 1 no
u ay LopiU to t ilect, tiuriujc tin Hrv nl ytvir, liy
aiiwnlra.n-u cx 'oichm, tlio i oiiqip-Ht whicli Iih Iki 1
previous y iaiti-d lo mcotupliiiii by anno fi.ru nil
, irw.kiitt. ic nirt'I ul, Ibonj.i r.', to with tr vp or
teiii u U tonoak.'u Iho B.n nili ot U nrmi -4 ol'
ccui)itiou Rt (iimn i.t puinift, bo b:is nil -r .i .( uh
the I'lirlunuy m ri covtrinif po-o f-U.n oi i'M.-h-fcvfl
U'fcfr cis ui our tiTiiiory. Nur v l!in wim.o ni
Kcitl.i rn ui it i h i in iifMfc.!jit, or.ortiitiu A tt
fcau A alia ut iiA.ci u 1 eiitt--i.o uio ujuu iu our
pon-ion ; iiihI nil uilcmniM to immh-Tiul" iro n lli-i
coaiii Iu o linn tho interior oi tin Armul.c ninhm i
feiaien Lave tn tmtrt.Mi. Ui t- e i h:h-m;c mu rikJ
jTili roont of thi ( oiiti'ilfn-,- :!ic W..0!1 f.:ic" 8 of
ti:o n.cn.y, v.iih the ciiOiit.oi:H imva, 10-. ihc a
hi ciUiUiHJ.d, b.ih Ltii i.n .l( U lo Iho cujilurc g the
vulu uciou.tja o, Jioli-.o liav .
Jell, bruwn Ilevou.
Ii weno' luin 10 tin- -ufirit acojoipIili''I Iiy tho
lno fiwit hiTvit a. o coi.lolcv.iiy r'l:i'.i o;i bv Vv la
?aticr ttf tt!irp;i,-iit to siwurc I utrrr-nii of otir
tiOtri nii:t ai u llio tui ji ct;i 11 oi 01,1- . p;.. to 10
fcipn u riiihuiioii, vm 1 avunijli iri.-ihvr u.i.v, or il..
T.bt trrau'iiuK lo Divmo 1 ow r. in uiiiw.n in
"Viiniui, nuci-!-!) muuis wh.:li H.rvulrt.ft 1 lie
fjap urt ol L 1. flu in -j iiiiu fult vu!i', hi-.vo 1 001 ro'ii- t
ai u i.tii-n out 01 the con u try ami h i or. ion o. l-i.t t.
m Irci.iwi i-i'couijuioil by our iroopn. Iu
Kitrfln iii Vr'iniu f.i i.pivo liiincm, hiiiiht y ncv'.i
jifil ty tin,' ei fuiy, avo i.uw irtM1 in n tli-'iriirnsjacu.
Itonornl Hhrritlnu Ainiilu ittiUize l.
In tbe ii-wi f Vofity, Uar i.oncrui. rundoriM uYs
fwrato by li s inutility to ltmiiiiiiiira Iio.'ti o ncirupii
iicu, Las rsMirud to tUo iiiiuihoih cxvodicnt 01 con
?CT Uiie ft 11 u t ml litiid iu o ft dowri by bur 10
ViX.Uf j:rar.iirips antt bonic trnds, uiul ucjtroviuz ti:o
locii, n ui-iiiug croi s, iivf atock iupI a jncniiuiMl im
I) it men t a 01 peuco ul iion-cumbulan:. ii,u 111 tin
tiDiy, ailcr a tdioB ul eu utn, in wlue'i uh Ioh i
Vuftr tiieii crionuoun; atir a loiupts hv riiU:u nar
tx ,0 bnak njtour iai routt uuituiiuioutioiiii. n lucii
Lave lemiteu" iu o tt rtti iic:iou ol a Ihh'P uvl ,ii i,,o
c-i.tii.1 j fi aiiet u in 1 no wort ; Hirer eoiift iut rcoti
ol if iik.l.-swi'iilti on our .eim aivn line"), i-i, rnh ,
tbo a d ol luavy ri'inforccnH'iit, but w rii, it in '
L;j tI, tt.imi!j prospect ol liu.liur proiruMK in tlr; 1
, ci'8i:, hiiU enuacd iu uu ciloii, c-)mar ,u;ua moo
tLaii kuur Uioiiiua uo, to cajamo i'OvorHburii.
Ct'n. tAliormuu'r 1'iiilure.
Tbe tmiy ot "jtm.iul MiK.tAA.Nf ultlnmrrh 1:119
we.in ' at ihn end ot Ilu unuiiuei- im obtiwam )iu
iitiiiiii ol Ataiiia, turn i c:ii nnublu lo hcciiiv any
iu-tti ai.vKMue.' itoin ihm nuoeesH. 'J :ie muuiu
tt'Uiul w.y fcetriLHr .' l..a , m-.To .o-.ia !m,ioa my
litu V vkilnrj lo iii.oiu wiiauj otnr ie:m.
tt.iuloij lore (i o march ba k u ,a.i( v,.n ab iiy
ti.t a d oi Ruut y iiicrcaM-d nu.ubiu-.s ami atior iuu.::i
tiuty. to lorco a uu-Huju 110. 11 C auuoia tin At
lui: a, iLly to Lu loi tbo tecu.:d uuio couipe-itetl 10
i.l.ir. w n t c lust- 01 I.h nvu::os w.aioui ob
i' taiii uit control 01 a fcaulo dii'joi lerr inry U una
li c Lai-tut. luck 01 n e l aicli, and wltbout fiamum
i-ri i tvyord iU j r.'rari'm iniWi on 01 a n-w lor
I liia 1 oiiiifl, iu wilii-a uG is ponnK.i;ed to mmiitA u
Hcuvy fcurr.eon.i, a.id wliic. aio uicuaood vitU ro-
Tho Cooti'derary Invalnrrnbl.
Y.t Ui)ii nuorutil by ho h.lory 01 la. nature
liaiivbi w.iti mot. ucviou ai.tl uiu-o 1. .i..'.'.iiou:. u
tn.tctny uunpi ui4ir uiti hhih.uiiuiv txc .-1.1.
ink Uu.. U i.c ei by ibe t iii n.y u1ta.11.4t io;niriii-
ao.aiaiy ttu LOMd to I n ol v.iul mrtor(au:g t' L.10
C i.K.iitt,. tt ia ol ihuu t'x.:Uitioua h.ivu, t
in I... a ct.Ht, ii a wittn- j ui; l ui in no ni".a..cj
v Li-vo ibo jatin.ntd lruiU I t-.'U rca;ed. Auii.., iu
ILti t IUH1.1 tan.i a.uii, v.u.1 ibo ujiuuuu 1 iiui.v
4L.tl Itol.OU lllHi IOC lUpttirt'. Ot AliiiUL l UUll ltliJ1i.itOi.il
(.uiU. 11 t.l. f.ti tl, ii.u tho w.n by th - oviTtiinnv ui
out vov.ri.Uitjui ai,u luh mji i.u ou o. our po v.e.
i.uw ju.t't bv tXi-f r.t3iiii uow (iui.no. K iuil
IB . bt ik.i.Ut:l.LO Ol too .t.lb r Vfl-UL UpiU O'.li' C.tp.f
c.ty or dt'.i ; a.-, it) on Uu t.tim -o ni..i opii.t o mi
potplo ai.'i uie f.u 11, iv oi t . 0 iioyci inn nt. VV
11 u; , Hi i'.LO lirfll.ln.'!-, ju lJ I It. .If :i 1 1iu I'UPlpa
tn.i.U J; clitnun i iv b::..c. iu miui m 1 tj.r.iu 1.
l. iiUi l it (ilJ Vutl Ol t..O iii ill , Ullilol t lit: It ao-i
ti Mll tulu la. 1 Coi.-limnu r, li.ttj , Csi t-Mlli
t u u ta; Vt'i m li iiimi u,a.-t'K wircii voiu. mi 1 iu
v C. 1 tiaiy, .e;vo,y r- pin-i; i vv 1 Inul im-o.i eo:,i-
1 t'l C(l to CV: CUUP liP IIU.i 1,(1 ViM WOn Uf AtiiliPa, tutJ
CoiiCiracv tioual iii-vo r--:. .k. oi.il u.-t oi- 'ji uia Utw
llLl a Vvl . ,' full ' COt:(l PUVO Una i:lj:'.U"t.l in
li? l urpoft. or Ha liove iun ul, in in.' n.i mmilu
Vuioi ui i itjiijif.orin tut) Un'uouctiao v it.u i 01
life 1 U I il". i 1.0 OUlllt'd UJU l:POjll.' I lit',' WO'lld
iii VU'l. liuVI: fOil Ui: 1 il lnO I Ol U Ol OU1 )I Ot'O.'ti .111'",
at n me l ew icth ai,o ft.-lor a..y ti.-cuiou uj,.i
pio, rcn Jiud Lteti in ;.i0 :n uu i'I'miii;;1 t.i ot co;.-
i,u iiin a 11 tn (M t p r. 1 ipj iiuili, o :ticiit in u-,
luufi, cte 01., ik I ji c a uon 1110 1e.Uii1.iiL . tiri.iLTii
litl.u. Hi fie me 110 vn.i! 1 on ir. 011 I im ir.Mc. v ui iu
ol . Inch th: (-ui.ttiuu-.t ('..-..uiiuo 01 tiu ooie 1 i.iC
Copt i.utf. ibt ic js iiu itii!i.u.y micj s.i ui uni t'.ii.'.ip'
i..cb can ut'ciiip.' .1 .1.; ii' l . u-juoii, ot luj tab
1 itici liajlH't 001 iijtit)"iot, ik'IM liai n,:iii, nor
ht.VHULab, uov iao- oc-, boi 01 u-l c jpt)aii;ti, can t .v
Ibot u.ii.y lrp.i ill coi-.-iuiit ui.tl cii .tii, ,0 Miain
(it blou Mid tiau.e Vti.icii nnnt couhoiio uu il
ai.ail u r i. ver 1 :.al i't pi-aco iff i;' luiiiupie unit-jb i..
11 u tl v it cuiri'itioii ol our 'ii -i. ii) t-ti iie 1
J e.OlO euVIJ.K U. S Mil . - i, li IK ! I'll ll , lll'i t ) u-
t ffino ) ou lb.it 1 be 11 luiar m:;p e?.-. u.ia .y r
wim .or j'uo ic (.ei . iv u ii- .i"i, u l'jiiii v,
aiti;itu.o to our nt-i.tj uim! tnul aimuu i t e. ;i
Aii.vt levvaiia ii ibo i:aor m tut: iarn.- rf a.nl 1.1
ceud ib line Lite miiiuiiuu Ki.4-1i.pL o: tli.- un-'n,
to l ioi.it.f, by oev.Ls.uuou, lanuuc uui ni,; iuv'
pcCjilo.
Forc-rn l.cl:iiion'.
It it li'it iu my jiofr to unnouiioo any ch.iP:'i- in
tbe o luiucl 01 toit-i'u poWi iri, No iiK'i'i u: pu b t-,
Lieu i4eii b ilio t i . ..iii naiiOiiH u. J jnom ai
mitlb juei'y luvc been ex . i rl. ii iniui li;ou' hm ay ,
tioiu Ibe uu lew itujio ') i.y iiiieriuH ipaa law. ui i
iit.m tno i-uiu.b 01 liiiiiioniiy. Ji. it im,i. u.iu e t
aiv. -i uto .bu.r touiitti't 10 no 1,01:0 imHuu L.i.u 111
d feu nee lo Urn ijoU" .', 01 a fl.'u-Vn aiuoii
nbuk a only tbu x v j .... ui .uri(Oii o. tl." -Ai.iv,--ji-'jii
conlifieiii ; ui.d i.ot -j v rr bi' la (l-i ii a
coi r o cjitu: j-ieilla jjiiiro tuv itron-a .ou u. bj
iiliie. lort;iii NulfoftN nctponiTl fai- ibe t'oiifiiin
i!uc 111 l::e
io ftirttaiite iu 1 -ittry is r. nieinbert-d iy ttu- in
ft' L tvli a liHiiou prcteniiiiiir lo rr -i 'Oiuiiijou over
1 niu tl fi BK-eiijiiir !iju. cj Ut lw. La.s L-eti lltu
lint to toucetie tlif e.v.jtiLeiiio il .Muli i: il. pi.iiuwe.
Iso cujo en 11 be lutUiLii to jiiy turnd 111 woeli u -tilrui
wtttT Imvo luiJeil 10 ot tin- oi.i:mJe ol reeni;ii.iui,'
ti.t n.itep.'Ufletu'C oi a liaiiou, u ium. Atu,lnni 01 tun
inut ility ol 111 tuciuy lo nuuren iu Liovei tna'ni ;
aiiii tijis, too, in tan where the jirev.oui ;-e!ati')U
feineexi ibe tontt'iu.itijf panics bad been coiiIim-l :Jy
t' at oi jiioliier-counti v and UepeiiJunt colouy; ti i,
t iu our cast), that ol etetuui Ma to 3 united by
AtxieraJ compact. Jt Lu ever beu eoiidPiitrcti toe
!roper lui etiou auu duty of neutral power to p r
uriu tbe tiiliee ot judnu( w bcii'ter, iu ooiut ol iuot,
tiit autiou aat-eiiiua1 doiinuiou in abn to inuku trojd
it peieiieiJous by.lorc ol urm.t, auU il not, by ro
conauioii ot tbu roaiiiur puriy, lo lij-vcuuutenaece
tbu mrtlier coutiuuauco oi tbo couteit. And tb
j-eason why this duty i iucuntbent ou neutral pow -ri
t plain y uppuieut, wb-u wt redact Uiat tbu pndo
auti pMtwsoii which blind Uie jutiiruiaut ol the partisa
to thw coLdict cuuiG tbe ciitiuuaiic ot aotiye war.
lie( auil couMHjutat uola alauv titer, louv uler
tbo lUttviULU rosuit ba- becuiue apparent to a 1 uot
uiraced iu tbo atruirle. ho lou tuerwioro. at
ijwuirai itatjowa tail' Ly reecuiiitiou ul our iiidopcu
eiict tu uiiouu;a that, ui ibuir Judtfrao nt, tiie
uiittd biaU-fc are uuaolo to reduce the ( oiibMinrayf
w o ",n' xtlvlT utl'lot wdi be accepted by our
'tt-'! lCH wowuninuiiutut to eoutiuuu their
rWiSSi! " ilul"iMl aMuiMiioe Ibatboliol
a ni, rr1 nUow " w aucoww 01 their
"in.xt liiUiulu. Wbi-tbar 11. Ijtni.iiiiiul ap
liiuulu, wbt-tbor lutouuoual or
aua ULr?Jfcouriu oouituuaucy oi tbe
tobi, auu wUujk iTTJ. wuul de.oiaU) tuia qjuU-
Uw twoiaa Ooily Uioou.otw.
Tb. dlmavn "tT
pub;icouty u tii triiUl .,iU "d Obriatiaa
luarkbi lioiu Ui Uot tbit 1"NH ta tUe Ulu r
baa Iuuk iiaoe bwu ama ly vuj1110 l 'tiou
rauc aud tatrlaud to th oo1.1101 l boia
LuiteJMauwaiaoabiatocouMi? 'ha
It W now uiore Ibao to ymn imM ur 1 . . Iwrcir'
ol iau ajjuouuoed oihomliy to u uuSlul
lxnwi. n asd M. ivtrburar it own onduiot "1
At 114 biU UifrV W vUvio nay 4
ii.Vf.l .litul ( t.i - il.
1 1, 'in! ; I. u
ni w I it) Il " I : 1 -
i . i.; .ii i i' . ii i
l. 4r Ii cm (ill VA.- .,i
' I I' l! ll'.'l!.'1- 'i IM.I
.1 .i-r M:.;- -f. (
n ili -111' t , in- I t.,.
,1.' ii t!iu-r hi. 1
c i.l oi v.i i.o ni ii
u i I- Hi h tin- Ji
Hiii'M viml i lU. ii i
vi .:.! . ,t.-iu-,'i ; i.r u.
HHh rlMl'it ly Ml lou.
i'l I--
- II Ol
I 'I,
i ' Ml-
. V til ll.:it t.
;i lien r.art m
I 1 ' I I.l
1 i' r
1 1.1 '.
tt' 11
'ti- ',
' 1 1 ot
1 i 11 ' t
.b v ni Kbii.1 Im
1. 1 i-
1 i
1 r
In' i liiib r to iil.i-.,
.Vi' Hi" t.'-Ullftl lll.tl.i'H O
11 01 Ml r t: im;I.i,,' ,oc
tli t hiivi hec. ta. 11 t.
i lorn-i.
1,1 li.e.ll fort'i n lo . r.y.;
' i .'inpl i n: it -i no. h -if
iron' lip- ei,.te).o,,.i,t ,,
, w lech :n cm (i .ny t ii'r
11 c l, r .11 orm.i! 1 1 , ( n.
Ml to f" ' -:u. p; mi :,..,
ibr inlOM' h p Ii u t 011 m
nile ui iocuiv itdr
I 111 1 1 e 1 1 0111 it li.ir- 111 . 1.
H i 1 1 1.11 - ni I 1 ; ; i i 1 .
; -I
,.(
1 IPii'.'il il 1 11 j' it -M
t it It Sinl.f -
l 'io -I e --e .1
I r ll' Mp, il. Met t;,"'M
Ol Ibe M.llO Im J Ul1. Pl'lll
l . . 1 1 ; e u II im, ul -ni ,1
I e ei en w itt.oi.t iii-. 1 .111 '
111 tl u e tiiitl ri' i v ot
n. ay then I o i!et u...i ip!m;l
Fai n M en.
Yi'tu f.; i rU. nf ti rit ;tin ! e.i ni -il inviti t-t th
np"'!' o. H. e iM'.M-ury ol ilio '1 1 oa-i:r , mioiiiM t-'d
111 i oil, 01 nut v vii)i ,un . Til. t:-.' t1"-ieiii (liv:lo e I
me ii; r It. m il.f" uniiii. and I'- uitmH rab' lual,
Willi judiUMUfi ie.- h.aii ai, we Hbail be unaol d lo
ti ett all ibu CMjet.t'.oa ot tiie wui fioui our ubaii
ei.nt U: fii.ee?., tud oid, a: the a nno Inno, mch an
ateun tiiit'ii'ii id in lit an wouid reiider ut a I (Kiuol
lui eui cut ac ty to iciti eni it.
1 l.e item ie.tiM into tpe lTrn-v tor tho twet
ii.ait r- et.ibn 011 1 1 tfiih 01 S -pie ltoei'. In -re
He 1:1. ...11, wla-U mill, iiin-tl fi tie bi. iino oi
'j'-' .fc'-fc.'i'Jli t!e.t r in im- 1 iu tip ;n a.Ty uu ine 1 1
oi Apui lut lorni u to.ul or t'-'- U -b'2V'i. 01 ens
leini 1 oi iur In. in ba 1, that is to wv, fr-'.il
b;.ve lei 11 111 i) ied to too evtiu,li m 01 tip ;epii-i
ileM, w u.le ibt- lotal e.-: ;i.,iun have 1 1 -Ji 'MVi -bo
..i cavoiir u ba anee in tne in a .11 no tiui I .L
01 tK.olei, lKitJ, 01 slo-j 4-ii.tl ).
Tho CoiiUtdei'itif Helit.
1 l c 'etat r.it.-ount ot iti) piii.iit ik btt nn rluhbi
en 11,. 1 okn o tip I etf ei 01 1 re t n a in v, 00 lu i
IM tie'.oler, lf4, was ni 1j; J.TpJ., 01 wmc.i ..,.
tu,i,jp, wire luitp.i ilebi, beniiUK in.oiesi, nimi,.
li.bwi re treiiNtiry t.oiej 01 ;bo i.ew jsu- , auu tin)
it it.uiiaJer cm st-tfii 01 the ito iner i:--moi ii.a-iu v
l.oif h w bub wnl l.e coiiteibu iuto 0.I1 r ait-... nol
i.ei 1, iiiai w II ccaH) 10 ejust ao currmcy on the ylt-t
01 rex rt'oiitii .
rl I e repoit, bowever.explairifl hat, in ctnciiin"co
ot l be ul ter-ce oi ci 1 tarn h turns irom di. ti.ut uilir.-r-,
ibe iii.e i.n mini 1,1 uk- d. b ks K hj, b abo'K tWeutv
orc himI a hail tul.Mii.n ol dollar-, than itppc tr-t 011
tbe Looks 01 l..e be: 1 ler, ami in .t ibo loin! pub; 0
tti !' on tbe lit. Oi la l 11 t. iili may be iaiiiy caiiBtoeied
to l ;au bi 11 . l,lUi,;i(,e;C).
ibo .Mima' 01 tbo puoi'C debt ditnnir tho six
ipoi.ibd .10111 ine lt Apr I to ii.e J si 1 ittooT vui
x i.it..n,TK'. Le t.jt lutlur more linn i-1 i.imvi, t-j tnr
Uu am, ni.d it wnl be 11 1 pn.i nt, on a p. nt-ut 01 toe
r. ori. but il.in Mi'm. iilnt.iui woul.t hurv Imv n
u u ii.il, 0' il ti jo iiive le.lttc ion ot Iho ani 'tuit
I. oi' 'i: l.iiVe L ten v I. ob d. Lui lo c - r am dc-icl s in
II. t Je;.: ....ion o:i .iie kuL.-i o: ll.e luuia'Ai-, winca
uie Ju.il.u oui, in iltu lepoit, auil wluca b 't'.u !o
it up. 1 1 01 ni j n n.etiy.
The Forrlan Di'lit.
Tu iho ti.lcinouts .bift irade the foreign d.ht it
otM.inl. U tciiK.bltt ouiy ta tno uiipaiti bahiLtM) of
tbe iouti kiiowu 118 ibe cotton loun. huh Labin- 13
but -l..0O.0V'Or und is aueou.iliy pi-vaitd iia b
about two lilii.til-eu Utpl Inly lltoii.-.uiPt buie.sol co;t 1
outiou bv the tiovo taiieut, 1 vi 11 it tno cjitou bo
raitu !' woith but nxpi neo per j oitn-l.
Tbo Solilirifc' Jvoiioty I npnid.
TlH iriH one item ot tbo public dent not tnolud.. J
in Hie tabes pn eiiieil, lo wined our 1tt.en1.iOU 1
ivi.tnrod. ibe beitiity bi.(m pro!in-ei to our eo!
diers I y tbe ilmil m ciiohoi tin.' ut ;ji I7'.h 1' jijru.uy,
Jnh. v-tie t.elnorabio on Ibo lit oi trciobcr. iuu
b U' any I'Um hi cu unabii) Ut iskuo tii 'io by 1011,011 a.
iMfMPll ill tbu iUW, LU lilUU belli J UiUiUlU bivd
lor irA payment oi tiie I on on.
hfciiuitiic lor ihu NrxtSix MniilliN.
U:o itt:i'iij,;ftto ni puna utn.iia ealled for hv tho
lfliiLiii i.epuilmiib ot ibo OoveniUMnt. accurdiu
to the t'-Uii au-rt bubiitiltcd wiilt too itinri. lor tho
tux tool tha ei.oliiin on Uic mVHU 01 June. irtiiT, tunutint
lo fr4;i8 llL.la'J. wt.Le tbo hcretiuy cstuiat'S tbat-
tbeio wit 11-11 inn nni xpo'.oed, oui oi forniur aporo
pi.ai.oitK, oki il.o l.-si oi g.Ptiaiy. ltio, a ba aaoo oi
t. 4ji 1 e ,.a i. 11 Tvt Uiii, im roiore, taenia mat t itiur
t.u Ui h liUVO been luuulv 111 I'.vCC'tt 01 U'-iuai v.'
l i 11 nu ca unt t..al 1.0 atpiiboiu1! at piopriab in.- u.o
1 itu.ieit 101 nitit i.u tho tae-uol tbo puL. ie r.n yiLj
i;p io the irt ol Juiy 01 in xt yi tr. imle. d, ii t.u
tti.li uie.t i.ow pie liUd wi.ouui provo ti ba in
Uiiivlt in ext'Ut-M ol aoliiul expenoiiuren as Las iiore
io.oio Lieu tbe tie, a cuh; n.eian e b! ueo will su.l
n.i iii uiii.icMuil ul Hit) tK. c 01 lac i.iit ba.i o.
the ft- uui' yt'i'.
Iepree.utioii of C'ortiliraio 31niioy.
T.ie ili.e. u.i' i:uilv lo Lo u. . .viiv'ae i u touni o-
titjn w.lb 1 ur bi p 1 ce.- iiiiniH iioiu tbu iJiuciatiou
1 ii n 1 ie.:ui v lad.-B. winca m;. i;is Ju-t.v ig b a -
t. ii.ttt d 1 n o .i.tiLiiuy to iv.o uaiirt-d: reduud Lite
. tiuiiUik. ;.i.ti v i; i.l oi et. lllPiencu in U I. ill iU.' I'o
tt Ii p.iou ; Ho- bi.lb oi w .. ll li i.tspoi tt.'O Hil"
k'ttd I lui will t.011111 t'l.d 1bem.Mive-. to your ca.i
a.(lt.ii.tioti tot Lt. 11 i iaci. cable a-- wod na elhcioui
A Itoiuedv Hii'CueMCJ.
ll.e muin ti uttneH ot t' u iun pre rnted aro vtih
fi..uilv ibee : 1 nst. 'I u .t ilie 1: nu o. iinr . io.ri- '
a t 1.1, Lt ppt.eu ibui toe lOu a r-ball ever r iniaiii
i' a apt bom iitkuUoii. becotal. In it, no i-nao t .all :
lu Uhot Letoiat Lbat vbu.a lb uiiotiy Utuin,, izcii iii '
lav. 1 i.ii. Jlu.ta tei ta.n IimkI j ov' ii a ol m. an
iii ul 11 c 1) ik iiotn UX.Uit a oui !i 11.0 war k!iui bo
1 i'i l j 1. i'l i l.Iv 101 ll, t fcim.onl ( a 1. 1 c.ion 01 A; 1
I tn: 1..I o I, t'li.taiut iituid .t . bull lu.ve been led iej
lo f. Ibb.n lit.p; i.r.d i-oLiUi. 'lhe ledc uial itp.no-
I I Ut. 1 oi n.i'u 1 it., tail- n ot tli.j i.i.k i.i k.no, .:u i
lol- M I'll ill), bi I Ot t M y,b 1' U.O I'V' lll'll Ol p tO ',
t.- rit4.n Le 1 PI. c. i t ha tbi' blull it to .iipiiup 01
4 i.l nt eti cut. in a. 1 ia t.tt.iii . oi ine 11 .to. 1 a' c i'-
ti.a i.i.l.tt 011 w eii h il, i.ii b tl, the fl.iCH'tuy -i i.s
t p i:p tot , alio tb vnvl aiv:u.ir. e-i w b t'li wout.t u,- '
itiilbeii ilf M.t'n t eie Wi:tv otitiPnl tuilio trpof , '
a . tl 1 li. 1.0 1 e a. 1 1 1 p. r. PK a .a a 10r.11 s-unica 'i 1 y
(taoeiM ti ut Ha n.e. he 1 1 .uuut no: it w.ll i.-- '
l .vi It c in J oil ii ul t.ur: C;. al ri ceu. iii t:oai..eiia g.t
v. b tii ih 11.11 ,d tl I 1 l.e ii..; rili.u.;-u. ti.e Mibjo,..
lion lo fiatMuvethe J'nbl.c Ot'dlr. ',
1 be ivt.oi.at.t i.to.i .ono o. iat i. p irt tor tin) retail
l" lUti.il. j tutit.l;t.bi. tit' 1 .1 J a. ,,' , biUll ptO iW
il I lilil.Ut.t 11 1 ' 1 ' L II : . . -1. 1 1 1 1 1. k ,1 1 , . 1 1! j M- . . -,1101.0
it!) I ovei 1. iin'i 1 h ut 1 1 1 ui .1: a alio 11 un cupaai, ft ml '
in in iiliv in.vt 'iso im .'tin ii 1. ton in Ih.vh ion oil ti. 1
tt me i.i-iiwu 'nr. lb. 1.1; .tr 1 l:.c ti : the laxu .. j.i
1 11 I hlit r on Ii ' M-li.o u,tt P; Li tno tax iifo'i o.
"'In T tl .J Oil'U L- t a-. 5 u.i' t,t:.'.ii ; the ,a-.i.elit
lib ll e t . ui) i, i il 111 pt 11. on 1 . 1 the bmiK ei. t.i.
ii.aoi. w l.ir I. is ba 1 a- li c- 1. it- e tb. ni b caa.Mj boui u
1 oi n 1 1 Ui.i n; ior the kmsit.u ol ibo npr -sl- t
I l i.l ill;' lit Ii Ul y no'.t ll P.l . j-i il1- i ftl.ll. Ji,r p. til COH 1)1 !
1 01 11 he no lite i,ui i lei la' t-inn o. tu a' ,an ;
u.i I 11 mm. ( j 1 a . I t, a e 1 1 . if...,t 11 le . i.s n. iti'i, w u.r.p,
a M t.y utvpvtf, v...l tieMly "fi.iiov,' tb.) p'.jj. ;
tietai, 1.1 it ;..a v ; l. He lan.,ae- uo.v heoOM". 0
tie thtii.ti i.po 11 1, ut t.u. tai y depiutiuiiuii 111 tbo
v.ilue 1 1 iae emit .a-y. .
'I be rriidin liiitin ltiiitiu. I
'I he ni ui an nl ihu 1 lodiiee Loan li'in au are it
n iiltd with tbe l't ;aal, ua.l the iLioiina 10a is can- :
yi j 1 1 1 t i.i. I i l.e I 1 1 11 -1: t 1 At i.t') 1.. liiu ii.tii. -.a,, !- 1
t.fpi I 'i p-i lua p t i.ut bii ii inly oiui;'iii, u it .it
I tiH iu op. ru. ion rt 1. li pi o 10. si; 01 eua'ajiie iiuii .aio-
t'.fH.
J'oor I'uv ol I'll. ilb OiliiM'm, I
"A lie piovirtioo.i livlt.-lo.ote u...:!i io some oxleiil (or 1
11: ri 1 i." .I.;,' i in 1 1 ui 1 1 ; ii-. u o. j ob .c oiiieeiH, civil
ill tl Ii.iiHitiT, i pip ml lo re in Hol.ie pliieen jp-i'iripi.i 13 I
lo lie a nip; ui-., p. 1 liap-. Pt.i ni'ir.' .ouny v. hef- il.a.t '
m ii.ciai.i iii ; 1.1 u a.ii.uvt v.,iii a i.e'.v 1 apj.ipt..
II J i i. Li il , it iL.lt'i lu von 1 eoas.il . I :on. V.iu ' '
i 1 li. . t u mi ta.. ii to Jp iu .t.i.ioii ii i.' 1 aiti oiue i s '
ul itjelieu-un. ..bo ueie oun'.n il .p ine b.witbei'.
to i. re f a : i'ii i.r .tie ir ,t . o m Jin pui ie nt lire s, in
p fiibuia 1 in '.he ityurl oi iho ciemn oi tan J i'..i
biiry. Depnrimenr of Wnr,
Tbe coiulltiou ol ibe vaiiotis 1 lujicbo-t oi the uiH!
tin y mi vue i.i hti.t tl uu Hm ;:tcc'nipum him r- poi 1 tI
the .fce;r entry ol s'ur. Atutiu-,' the .jujtinitun mixl:
lor h v:fir.ve uebun witu a 1 iiw to a id to (bo a ma
lt r uial 1 iia-ii-iii y ol ti e unny. ail ol which vybl re-
ceii. e your cun-iiili'i-jt iai theie uru koup: ptuujiiu;iil
toi tb which un lit -i-eciul beticc.
I'lilvorHul ( uiincription I'rtfed.
Tho exciiirt;('L irom militmy duty now acc r1-i I
bv Iii vi to all pel-on-1 t ip-aued m ccrtaiu sntjeed
pur-uiU or prol naioiiH, t ritowu by exj rieiue to Lo
1 pyt iie; nor i 11 neueveu to ue tie le'i iine 111 iiiHorr .
It e doleiie 01 bo rut1, taud.y uud country ut uiutuj-
i-M.iy luCOifinztHi uh tae ptutwnouul j o.ilical ua.y 01
every iia-inber 01 MM-li-ty; and in a lorm ot Liuvt-n
meat liUe our, wboie t-ttcn citizou onioya au cu'iaiit y
ol riubU and . rivi ei, nothtux cun be inuio uivld
011a thau bit uuttpiai dnitributiuii of duuoHand oldi-
ml 10111. ivu puiuii nor ponitiou suouiu reliuro an
ni!i k bo ii wtile to ilii y.'tl vn 01.lv lr.nn Hnr,.,lir,l.ut'n
Iia aiiiiy un'CiH hm luutions 01 Htryictw are morn
U'l iul to tliu deieUHj ol hi country iu auutb. tr
ap here.
ina it in mauifetd that (his cannot bo the cae mth
eut're clttMO. All toleruph oiwrator, wouiuuo in
mine, p!OteMm, le-iclieja, euiriueent, odttora and
euip 0)104 01 iiewHpaH'ra, journeymen prluton, nhoa
n.ukem, taiuieia, Llackauulutt, luiliem, physicia-u
and Ibe numeiouj oihur claaiwf uieutiuui-d m tno
laws, cittinol, In the na'ure of tbiuxa, be either
ftjuully net-etAary iu their aereral profe.iou, nor
distriLuted throughout the con a try in auoh propor
tion that only tbeeaact nuuibtm ntjuired are louid
tu tach locaiity uor can it be everywhere impo!
Lie to rep aoe tboee within the conaenpt ao- by uao
older and lena capable of active liuid aorrioea. A
duuroiiun abould be vented iu Uia uuliUiy ajUton
(im, ao that a utLcient number ol those eaeutial to
tbe 1 ubhe aemue laibt b detailed to continue tue
oxerciae ol their purauita or proleMiona; but tue ex
mil In. a truiu aomce ot the entire olaaaea ahould be
Lody aUu.loned. It aflivtU (treat lac 1 lit y lor
aLuitea, ottera the torontation. aa well a tbe ready
n.eiina, ot encapiur aervice by iraudulent devicea,
ILvL.1-0" Vf ,u iPl ottatruciioua to tbv odi-
KUvtt ol tb cvuacnpt ia m a.
Ui ii
I ruf-.
1
ii
tl'ii'1 iit' it It
t i . V I mi If. I.
i ' i;.i .-it'll to I '
In M.j t x l-V tlif
;.i.. ni i ' 1 i'l'
i' I. III tn I!
ii. n p
it.i
i i it .
. 1
ill'.
i It'll '
tiio. Mctl 01 o. m 'inpt 11 '
xi I. im ut i.oiihil'ii niii,.nr.t iii-i
ail n.tivi ion. il.ciiuuii 1..1 liifj
1' V.'iihuw I 1 retti or si., veil .vit li
.1.
I I t .1 m 1 c r.,(, , ,..,!
ibul
t.-t i-.Hii'i o oi in 1 ttiM tl i.. 1 1
u.it- H'l .iiii, 1,0 v. i . 1 1 ni 1 n:i ie 11 mi pr p, 1 , in 1 00
tu: 1 11 ti o a 1 oii.t v. hicii it 1 ou-iv inju.on the p il
i ! 1 tl n ti h 1 (!e t a e. ,t . un m uic.'iv . e in .
1.1 M .1 win. li .: 1,0 l-,-,o top .in,a..o..fr hln.u d Lu
in 1 it. 1 il 1 ;i :i I'.' iinl .
liffaiilMivV H C'lninrmln'ioiH nn he 'mlij.u't ot
bu'JiiHl 1 ;r il e 1 i ,1k ti t, ,,. iron i-ipu,. mr
11m. 111,1. ip(: ll e in 1 n i.ry ol ra. 1 ad ni niiiiiiuen
1 111 1 11 (he nipoi li. it ll.tiil.il ,,iiet me 1 oion. .Mii.nl
10 01 1 nw I.. . 1 ' e 1 n .11 y iir ll
pi'iaii.Mi, in
. I lo need
lii'l tiuor, ol ut li la ih ia too
t nii.nr .I,
I 'JUl I'
I' vr bnntie ol
rrloneri nl Witr,
I e .jie In... in t! ,h uie 1 , iv.o. tt (he twa I.overn
na i.ts n tutivo to the t-xt banue ol pi-thoii tra of war
bi t lien .lunieiit.y pie-tiiied .11 111 in. r 111 a. a" it
ut d rn 1 rtf, :tpi ih iiiilvinut 0 b lite .vcc ai y.
I In mi .rpiineol tbe I ov ein inem lor ihu talei ot
our e:ipme u liovt -eiitt lint ki.own uu niiin-mont :
tut but, on Ine coii .viy, been miip muro de.it ny
ivenl ly the nihiii 101 ia k;i!1 11111.S to v.ipcIi tli v
1 ue btt u w itiiioi.iv hiibircb'ii, bv in priviilion 01 ad--Oiiule
a.oe , e;o hu.tr uud .uei, win-Pi t'n'y w -i a. it
rv n pei ft itTeil lo putei ue tr. ut tin- prinou nu; ort.
I ,1 OiP ii.at Ibu i.euiv uttempled 'o t-xeuso Lti ir
Ltul nioun inaiinei t bv Ihu un oupiied ut ti-atiou
ti -.t it tt la eitoiy rr I i.e copuuet 011 our par .
nu t lit r . uh n.iule b, iiitwnh av.cvo, eu laof tll
I. nWt : 1 Ha 11 n ciiiii.iKiiiuiis 1 1 pretended reia.ia
boii. I lie t f.i r linf I eon ai'et pled, ppd earh tioveriim'tit
m Leu aiu 1 to l.e ulaaw-il 111 rovule iicet)-.s:ii y euui
JOI.H1...1H own cilii im be il c iptivo by Uu'otu. r.
Ael.ve t HoiIh ne in tno-ie ltr the imm-'d ale ma fl
ail. on m tl.tt uy,u one in, ui.il 11 nt Imp. d loai b it
lew uvxn w.i'1 etn e I e.ere v e rha.l be roLe.ed irom
li c dn-ticH-uiiP iiioit'bt tiint paiuhil pliv-nea' a iif r
ii.L' ifceiihiH tl iiy ho niiny ol oar tellowfjtu ma
w bi!-f ba ;n utle iu eninivtiv il i u-ti 1 n ten ibe 11a m ,al
chi.iiit.ii 1 ai mllv uh a,l iin-ir valor 111 actiui cuuibct.
I nt( 03 'iierl ol SI nven.
Ti-e rniplowiept 01 -Utve for rtcrvico wit;i tho
i.iniv ui i lanteir or ankf, or 111 Up w iv ol wora
Pi tu. loi tincuiiuii:-, or iu the t ttvi ruuieut Wtirk-h p,
01 111 In..-; itai.-, 1. nil o In j .a.i:ii:tr tiu.irit, wiu a ii.nj
ifitu b ihtMici ol 17t ii 1 fl.ruarv lU-'i.au i p:ol 1011
wa nan v 101 luea iinp:ef-,u n. to 11 iiuuibt'i' no! ex-ctt-thi.tf
iwt nt luoulltb il it hlijuiu bj .ouad iia
j na'Miel.Ir lo vl-t11.11 ih in by eaiit.a 'L wi.n tli i
ownei. I lie Imv toiiiO t-p jiP' 1 tip hiring 0.1I ol
II. .- liihor o lie e fiuve , imi iiii;.o.-i' 1 011 tn
vi iniui at Uie 'aib biy lo p .yior ibe vu ue 01 r-ai ti
us ua hi b lot 1 to n.r ow a. r.t iioiu ca uaiiien r. iiU
ii. lit 111 tin ii einp.o iu ni 01 I In v i-- '.
1 bU' ui t l u 1 lo.aici 11 ie-H le-ua ihuu wo-, fiii'icl
IJtlto. mat iiathei piov.n.u h lepiir'ti to re al. i
II i U.i ; 1 .01.H. iad n pn..iit puip..M is t 1 invn:
it l 1 11 en ml, on lo the plonne.yoi a ill'I e.ll ilio
oi:'.i.lioit iu t..e it fiuy ol :he mw.
TI10 Low 011 1 he Subir-'t
V.rvvetl nien-'y an property, and liieiVoro a tbo
mbjicl 01 in. 1 ii Mint oi, u:e btiVtCC r iunoroituj
Haw 1 pr I tt 1: 1: i, I.- 1 l. 1 la und mr fhip t p'r.g.t
it tl e c i.niiHct.uu oi t elen-tvo woiko. lin- naiv.i,
Lowi via, Leuiti ai.nt! ei it l.d ou to tno riiale, t nii 01
ajciHttii. i .t law 01 1l!i 1 ei ii:ai v c .leinp.at.'.-t
1 hiy tno re tthon oi uie Miavetolbo iiias.i i, und
hiin.b ine a. picsrancet to a ce. luin temi 01 nerv e,1,
lint :oi .be 1 u. pooe.t 1 litiiaetiue.t m liiouel, Juh;iu
lion in tbo iiiuai.ei t l tPCi.im in, iiiuicoiu and
1 uikine im lib id in 01 u , to 1 1 1 a et o. en iu m.a hunt
eg eu i oi 11 ent, b' :tli 01 m rvico aiMa ieiit y lo t jo
11 Mi ot the 1 e; to'rt .til or. llaaid im abo oiuoim
tcit'tl m ud li e 1 o.Hiiioi'H to w.nth tbo ueroei c ui ba
Cfni,i ti tor Miveo Abb Ine u my, a nil thj d iu.m
itqt iitit oi tf 1111 (irn.ai it :ouitv and ;:eil.
ui ibis a.-pect tip leu.:, oh ot pei:iou prcdouonali'i
lo lar at- lo it man it 0011b ml v. hi ther tho prii.itu
ii-bloi pro city can 01 fi bn.tly and Leufm'.;i;l v
be roittii.net!, hpiI it wotihi .. an proiHir lo ncu ino
it r the ; uhlic ttrve e 1 tie eunie plop nv 111 tliepnmr
ot ibe hiiive, ui. 11 tu 1 uy t t reior 0110 tonipeuHn ion,
luiliti ibun 10 iinpit h. niboi ba niioiL urni.-, uud
tbitf tbe mote eui eualiy a . tno tb'ect oi Iho pienait
iuw Vttuitt vert lb.t eutiio poperiy iu a.l cuhcm
v.biio ti e tv'uivo tiHKUi I 0 icraphned 11 b r co,ii;M'U
FUt.on tor hiA Ion bad Lvtii p;nd ia tho p.iv.ito
owiur.
V pent ver tl.e etnire property in the H"rvieo 01 a
iii.ve it ti n.'. ufipijH a bt lUe Covi n. nu in, I.. enac
tion it pi 1 Mi 1. a 0, Ly tt in. l aniuic bo iboaiu bu A1: d.
tutuitt bo it) iti an ped in b.jwtuuc, o. hIppp 1 , m
1 11 ui c pa.ion Le In iii tt.t to li 1.1 iti u ivuidiot'
aiilbai mmic , ot t lion t. .1 Lij -;ra.itii at one) ).i
tl.e piuiriM! of hi t b rervicer u i 11 eii;apc naeJ.
v but tciieti t ho .Id 1 0 .ul. p to st cia'c b.r ti n 1 e ti
ll. 11 a Uu- ieiiUi!Hioii 01 li..; Mu'.e t tan wli.oh lu as
oitiv.i. it. ims, de 'Villi, ii ;6 anils auei Uto oi
l.Jr i.l, i.e hi 1 . in t 1 1 0 pel uiitd.tai tto.lid dou'A caS
It p. en liUt: ia;celi.n .1.. U le V4-d 101 pO-t i.tiLU-
ii ! i i'i v ,ti . uia i t.t'ii. .1. :i uiiva tor v.r..:. u.t ...hc t.i (0
ei i.ptY '' cun. ib'.H l ' iii i 11 lo 11 n i: 1 nip! ty tl ny
li t t i.veii.i. 1 1.1, lui ir iien.oiii, a tl 1 o j. ra t t .at 111
01 il.e lt.cu- u tut na tal vl..c- m to inaik-'d ae a
r, t cilctic o. Ii.e 1 uju. auu lor.iu no iia..ei'ai. .01
I 11. ct Uc 10 b.i iuti ai.
IM. Vie (jipiiMtd 111 lui turd nt l-'innerlp Mtoci.
1 lie pi ut v ' 1 r--i 11 a tti bl cruio the no ro on
liia oat I mpe atltr M-iviee tpapbi ly n-uuo.i'tl, ,iu
to ti t- Lic.t-iutie to ibul ol granting lnuajtuaut
lnt.l.un itttoti, 1 l llu.i ot it luai.i lam in b:iv,uaiO.
It th b 1 01. ) thtiu.d It v;o.Plil '.at il-.b l, ,llJ j i i-
un i.l ui Ui LitM, .I .a uuti-i; 1. tnal. 1.1 a u.ii n .0
lit t 1:1.1 1 I tiiloinii- ltitiiund i.j, tin Ma. ti, let
ii.l-.lil I e udvnuia'.'eoutly euip:otd as pioneer aad
t i'Uii.ti 1 luLoier; ami 111 mat i:veitt( li..ki Uic u t.u
la r tbeu.u to uu incim d :o lin t; liioti: ji d,
A MiMliieiain Drawn.
I'i yi tu! th t- ln.; t uid ti t-t; , niployi.a t.4, 11 io i
bol tclin to lin; taaalte, uUi .i ex.ah.n; cir . i:i-t-.il
. O , It. .o. A 1 It, 1,1. nu mM .1 i-i ,o 1 e.v ir.
1 . t- b iiu- a-tt o. H ut a an tu 1... ru .11 1 .at i...-u.; ,i
Kit ir buii.tv, ami lue .i.eium. at u. t.ai m n po ou
le 11 fU iiei.oi. uvmi.nt, ii.ni .u.iii-M. I lie o .u i u.i
tin. 1 1 ,11 i.ett". ai ,t ; ih. oiuei is 111 (pi .ii.t?i a.t 1 ui
v.oi:livoi u civ.ni'u p. tne: u.. Hi.eu ih 1 he iu I4.
I'.ri.l o: uh a iia r- o.i ,j tuac law, u.s him ih iea: , -J
11-n-eo blal a Ki-irttj on by out oneum; tu 11 I w if
I 1 iia lo .bai now wnmd ua.t u. iiy naun h iyu
lb.- pi in cih, o. v h.CM 1I1. ;.iu 00 .y a art , ik;o i ne
imui. Willi ifit . iia fc.jv.i.-a inau ! iiieuii;( y.j.- m
toe 1W0 V.aih wt.h -.it';:t Jt.il.an lit Iho .ur. ail uil
1I.1: pa ;i I, . cca.ttii ; uud ai ti.e ha'uru.ii . 111 l.i
tn p. 1 t.t i i 0, l , t bi'p iai tn'i-.!i,oii .h pi ., g.
b. W.ul K?s wll.Cli Utiii'M (lie rival U'U. I l.f'lt
i ii n 11, il.e can uk 01 uuian. vta.i iiie-ud 10 h
liiiilni ii.ly w In 11 iho taijii-di nuirii di v,;p du
i.Ltiiat 11 im I ki.i g "txcaiu lioiuooiic lnamr ca n
Ull.i I t lis."
f mole tn . 111 of f'Livin iih M'.!n rs-0,n:M
tiajiOhCH 11 i;. in-i'al bi'Vt.
'U.i 1 1 b.i r u lu Le v e'.i il b lis, I, e 'ct n-e, h ':!y
in r e oi.hl ol po.iey ui'd otn i. i ti e.-,i,i.tn.y.
. b 1. to icL.ri.e.i. I iii! ;,i ta.. . al ,1.1,11 laa j w a
.tiiea it;;., b'vy it, ti ai ,,nii oi th . i. ..
tt..: 1,1 1, oi -i.li.ur. l.i.li. 01. 1 v. Iii e p p ilat.oa
i-i. u.i ; u.v.' in 11b i rt h r . l.e a nt.e- v e leipMro a ai
cm 1 Hi, it 10 1 i" p in ih n -.ii, in euijiDy, v u
ft iili' r, the i.cno, w ho bi.i nun e y lireu mined n
b Lot , Hi:n Im. a lulauer, Ihu Wnle ni.l 1, u:eu .al 11 j
li otu h,.i ) laiui 10 n.e u -. to ui e-ji mt, won d .-.caitv y
bi o. in. t! w i; in ml. i I.l .i i.ii-s , y uiiv ; ami th... is
t. e tp e. lion now bei.no ia. 1 .iif, t iou d Ihu it b v
iin.veevii le ijiei.nd o. hi:jumiIou or 01 me
1 11 j ;o tpei.t oi the live a 'olni 'r, ilp'ii. o n- no
PU: ll Ut il- Ul t Wt lit H i.tiiit tlli li bit olll- d.K'l'p'U,
v lit'ihei our vie v e.Pliua ts w hai wuipil, 111 tin c c
tn nie u ci he, hi; the sum 01 inwry eutai r. 1 by t 11:
fb imam.! 01 (lie ei.t-iny or 10 b.' re-.iiice l koI.-I-, ig
ti.e 1 a-ie I'liU bap( l.ir,.H ni in) 11 .10 ;nipn .tti .a
tu IliM- 1 1 i( the l kmII w 011I1I be thr tuinie. I .e :i h
I 'I.i Hi' ill ,. u ll I z.tL n ll, r 11 lie. r ll ; , ill--act' 11 lid i.e , ll
a bu b 1 iu e 1 1 1 ii tliu t ii bj p.aii.ti hh t tihi.'i i i k
it aet i ' a'li in ot pnhec i . 1 ill ki p. if a 10. 1 pi
ai-lv un c ti'j it ;vt "p the nei ier it'id ni l. i.
bi.v;- In en a fMla-u.pt in ni. ion ihu1 0M1 in il
11. 1, i ie. 1 1 (' w .ih o'ir in m i ai. ii.ti o; no 11 i tu .-! iv ry
l in I'uui'uve ol t-vd onjy, Jl ibe hidji-et juva
iai on, if con sin -j ubii tlntu iho i.u e r. hf oi
I roj 1! , (lie a.K'i iipN'H here ntor : in-pl by trip- ti .
p e l iiit l i t ii mm h lo pi mm 110 d"U t oi lb ir
iiiaiii.ei to MUiieiaier every pu .tuaou iu order ig
tt-Cinc Ibeir inuepciidence.
Itt brl ie ol'lhf Afilrnn.
Lint the aoeiul unit pulitiet.1 tjtit,iiuu, vAliiou is tvv;.
i!u.-ivi-: uiKlcr tl.o coiiirul oi tin' vi'iul Mann, l:;ts
a iur w tliu- tinu iii.irt, t-mi iii,j t ir iuipi rboici' tluu
1 iu.1 ol pi-cuuiai'v iiiirriittt. In it 111:11. iiuui jilm. 4,
it t-uibrucci tbe tai iliiy oi uur icn'-ibJu-uii inuitu
tioiui, it. t.iK oil tbe uelnu! political eqiulily ol nil
it.- r.tii'im, and includon tliu l'llill'ini.iil ot Ilia U.k
w Im b Im bi.. u .0 btiiiuil)' U'iiu, lli-it o. ciir.iiiii.i
ijiilf ant. iinpioviUK the condition ot tho Alrieaiu
wbo I avi', by II, b tnill 01 1 rovitii iicr, been piaied m
our clinrtii'. I'ouipamij tiie r-.uit 01 our oh nix.
I i ni i.co wall tliooa ol tli n).i.-iru ul- ol olln,rn
bo bave borue iuiiiar rilatiiiu to tl.o Afncuu racti
tbo pi nple of tiio kevural buum oi (be lonlrdt-ranf
bain ubuuiinut roaMiu to be aatmili'd Willi tut, pa.,
and to uhp tbe trruaUi.t eii'i uuipi-cluu iu aotoruim
iri tbi-ir course.
1 l;te coun ilition3, IiowcTor, are nlhor applica
b'e to (be iMiprlil enntiii'-eiiiy 01 our iiiwd o,
rtortiuc to tbu element 01 ru.uiiauca Uiau to our
piinonl condition li tin. riiio'iiuu ni'.ii'iou, above
mane, for .be naming 01 lorty tbouutud neuron, lor
tbe .erviee iiidicatei. nball uui't your anioliutiou, it
I. certain that eveu (bi. liiuitml nu.iilH.r, by tl.i'irpr'H
l .ia.oiy Ira iiiiik in intt'i until 1 ate tiutim, would lonu
a iuor.) valuable reserve lorce, in caw of urgency,
II. au tlirvuiold llitnr number uddenlr called roin
ti. Id It. 1 or; wliilo a lronb tnrv ooulil, loaooituiu
ixn ut. Dupplr lupirplaotM in tbe .noea1 "vico lor
vbiia tbi' uie bow employed.
Other Depaarinenia.
Tbe regular anuaal report of tha Attorney-dea-'!,
Uie tsevretarii ul tbe Naif, auil .he l'oainuuter.
Oeneral, are apimntli d, and give antpte in.oiniation
relative ,0 Il.e vouiiiUoa of the re-piutive dipart.
uieu a. Iber ooutain auxeitiuiu lor Lciri. ative
tirovi.ton. r. oulrtll to rului'dr ttaoh dalocla In tha
eauiiiK law. aa bava beaa deloaed by eaiieneuoe.
uu. nun.- of ao neunral or uuportau. a cliaracn-r a. bo
Kdiiiii' that I abould do niort tbau rwuaiuieud tbcia
I lo uur utvorablvcvnalueialivu,
t.t 1
'II it
i. ii i
ii fi i.., i
t
1 1,. i i f ..- Li :i t r . i . I
t t il t
Ml.ii i r'ii
1 . I'l. i. .hi to I ..;
: . . 1 1 1 1. i oi . li.
.-.I v di four.,
n ' ' ". . il ','1,1 '1 v
lu.t -i - m 1 n 1 in , " t -i-1
1 1 I .' pin. i.e mi in it w '-
ol' p. ,. ' . :.r .1 - 1,0 . .' .'I-
i i..
i 1 1
u. -.
i
I 11
I. .C'l l
t, I ' I f
' U i
to I ii
l
I .
,1.1 11 ,i,iii ..1. it 1.1 '.1 k. i. in . 1 , , i. 1 n, .
. 1 ' :.l .. In IikM I " ri. ! p. , p, ,
if - r nrl.Mi pita . I - t,ri r t nn li.t I n
ii 1 1 r 1 1. 1 ol 1 in 1 .''-iib- a.' , 11 p , ,' ci c
v 1.1 1 ,i.a u iV .1. 1.1.. n. y; 1 1.' M. ... . , 1 .11 in
t- t '1 1 aa ri 11 I e opi 1 1 ; Mil it l o v o i tti f 1..1
1. 1 1 i' 11 ti I e i .1 1 i n ia hr: ion u T il 1 In i I -nr.
1 1 i h I.i p u.n.il. In .1 1 i .1 e t ,ip -.mh y . :, 1 .a
I 1 t. , I la r ti 1 i-t n r. I , to . i il ,n C t.'i'! 1 1 1 1 .'
I ;.n - ii 1. V 1 f 1 on 1 1 , . ae I in no lo -i or :n ,i
in I p t tl lo uei 01 (ill--o ib n i.n e .11 1 it t.
b, li.p I, ii e t.ati Hie on. wnl .nun Id r.'.p ll
v-11 P, i.i ib 1 li v ne l;iur, Ih S'.ii n in y b - ii
b am to tiner en II 1 1 buna 1 prin't'iiit nir.-ipu,
II ti Ir 1 .1 y. top t In u1 un : mo n it i ' 1' 1 11 .-lui' 'H urn
V 1' ei. II e it b 1 il ie. ll- llr'ii n'il;M.'y M
titr to tli vote our Hints d and li;ilinpair-il no' l.-s
10 ! I t e t'i y e tn 0111 hotin , our livi" ami our IniT
I 1 m, 1 1 : I ho (1 it" p'i h to p" u-e. Lt im ( roa I it
v. 1 h t i Man ncc in t ,c u -p.tri'd r ''u
.Ii I'M n-i'.v Pvvi",
nr. ate
' TALLAIIIS
Ilcr Cbaso by tho "Sassicuj."
(i.il(lo ,nriif of II. p . riiNc-TIm
I'i 1 ale ' ami . Iin.'ir'l Iter tJni.M, k
Mir l-t'i.i.fH f.ii.1 I'iiIIh In Ml... t'tn
l'.iiirUi.ariH, ..u.i Ih t'l.rktt.t'.. Uilli'I'.l
1 ci.i-i t,.ii.,.','.f ...ar Hit; t.1. nu.it 1,1
. II. ,w I'.'it ... N.-H l. rt. i. I'.
fuiuFH Moniuik, Novt'iii'n r '.), This mini-liif-
.1 0 l nileJ Kiiilcs duuMc-undcr Rttti'iiil
.Vi.'.id. ij, L ni in:ml ('.iiuinninl. r Ji.lm l). D.ivia
con 1 1:1 u diiif;, 01 rin d in ILunpton H j uId, from a
cruiBi al;i r tilt: lic.jil jiiivMiu.r 7'.,..iiij5 r, :i id
npor h I nvin;; ra.h:n in with tlif jiirate, liut tliu
luticr la. njitd by tliruwinff ovorlmrd ail h-ir
fc'ui 8 a ..l uilur 111:1.1 iiii', hu,'; (p 1 il to be oiain i
iiltiin, stores, &c. Tt.ro'i((Ii tlio ii'Im: i ol
l.c.ir-Adiiiinil 11. I), l'u.trr I li.ie been ca-Mcd
to f lo.m tli fulli.ing liitjlily iutnt-it I.u :. of
CiilaiB livi' ciui-i- :
THE t'HrIR 1P THE "HASflACI'H."
On tl.e lili innl. Urn .V.nno'j w.m or h rod to
in n-;.r.l) ol' Hit! 7ViJiii...iv, uiul ut Ihrco ..'vlock
t.ii tl,i' af.i n.oon ul t h.it i.:iy t-lw Hr.irtv I l"i:i,
Ctii'e tl nry, Mvrrins t I nlui.it nimty nnic.
At lour cVlii! U on liif i.n r.,in, in tb.1 k)i i .-t.
p.. on uiiriiiwi M. A v.i.i' nan Mowing iron, tint
iiai(.in,u, wi.l. a lioaiy ti...
rlllHT t.I.IMl'.K Of 1 HIS I'l I! Air..
Atbulf jiajt thr.T ..Vliick '. SI., in U'.i -u.ln .',7
21 IICIlll, ItlllglllKld 7 l-jl KM, "I ..COVlTi d . Ml
jiii inns loi lilii)! . nun r on th'' pent I) '.nn. n''it
u n mile iliMai.i. l'roiii tiie .IcM'.ip'ioa luiiiii'ii il
l apiain Hums, il w.ih eii'.vul tint tu.i ntm.i;;o
lt kitg e-cl just il' ic.k-.l wai li e lool.o I lor
piiH'. lie In (Mine more roiilir nt'd In tlie'tipinitiii,
n uniuci) t.u sue nai mniniiig io tliu sum Ur l
uiul rus ward, LmvauH u bri in s.rlit. lloivupr, i
Oil Suttarua made all Mi l Hio i .i.il.l bear ail 1
Mom tiie ( i)ulil eairy, nnd g in) i-liaso.
'lliepiia'u noon nui. out tliu mnvcn'-nts of
tfci- SiisMwtis, atid u:itroil bitcoil.se to iho no.iiIi.
WHid nun wi'Mm.nl, uud' r rc-"iii) of alllti.)
inil ,hc lind, wij lin 'ii cloUU-i oi' blaj:; sm l;o
iM.aii.j' fnm tAO s'u Ks.
TIIH rVIIBVIT.
CoptB'n Davia, lnivint; nioro' miivih, liad a ilei
ciilul iidvuntiiee in Unit r, .c.a mr i hit unns.',
Glitl sunn t'tiuiiil 1 1 i in st li .uiinin'' nn ilio lil, hitsi't
wbith be nnitiiiuiil to du until ilio ni. ounul.it
uuciil 10 o'clock.
nil? I'litsT ors.
At bnlf-pnst tllit 1'. SI. lio openftl lire from a
"u I until! it JLiUiri n, wliiiii i i. u I v bit tlio
piriile. lis it iaiidi.1 tiiin t, sicr wihily lion ti itr.li
by t iibt io .-on ill by wet, Tut) im jojmi ol a 1
on in alii i I tt,i: .Sn.v.s.i('n.f wn-. fh it. Ilio pr.zi! w it
hiuii to lie tin uiul thiijr Ciiiiliiiu:.! I'lery u I' .ri
in 1 1. 1 i r pnnir ioilonu WiUl bi.n buiuic th j moj;l
UiMIJ pViUUl.
lue rmtTB msai'i kahu in thi: mu.it.
1'.Uni.twltl.Maniiiiii! a!l eji'i uud sl, s.ei w;:ro
1. d at tin- hhh.i(ot. tbe P("ti' i: i.; Inn ,n i.i.i
iiiM i.d li.r eac.i ', when in.t inoio t.i.ni t.v.
ii. iii1.- iipail, in L'.tiu.lc y.i Vi i.u.lIi, 1 ,a J ludj
71 :u i-..
tail. tin llai. ('"li.lnif .1 1.1-G" r.-b, !;, in tl'.
Urn.i.i'ii to tapMi'ii tn-' v.j-.. l ll p ...-I'i..', ru'ini.1
u' a li n km t -h-i il, 'V .en, at (l.ly lii'ir o. lli.i (J 'i,
in Utiii.tl.' II, .. i 'i. 1 i, m. it l b) 7.1 .'.U t.i, lu
m-.i'e tint li : s un a v iy ebi'se -h'a I m a 'It -t i n"!
.1 nl nut t Aelvf mi e-. Th'i lire w r t irre.1 11,1
uiul i.ilnr p.r ;,i,r.n mw m i le, un . Ibu i ' t,
,.taititt i. tain in ii. Milt. l.? l f r in ''.t'i'l y I tliu
piiinil tie wind .1 ii o ham.. , mi'l t; ip' -in I iv s
1 uu :u t'cpi ml til i i'vilur tn Lii enj uei an t ..
. vl.-llillill I (J kl ip.
till- I'lllA'll. ai.ain in Hicur.
Ty 11 o'i Ii ill A. M , ibe Link. at "rs'n "1 t'm
) un" i.t a iiiM.ii,. i- nl a'wut live .n it'., 'n iKiin;
li.in t ul lo In-:. wn.t' piiL.t... jimp, in r or aiu
h'lil .wo l u Lo n il-'H, Iiu- lor. nr.. ,lp tr-
ii.i! Im ; i r ttinn ihr ni ininit; t o lilt biu jiio-
I a. If, i iif Inr v.nil .il un' u'li. r.
At tbu iniK i Li' ..'-inf. r contmrn c ' to it'ii n
.lui , us 1 e vi n . it to iur i v tvc.y llir cf inv
uMi o'.ciliu.tiil.
an. i . i. i:u tJIIAU".
T! c i'ckI t fi ' t !( nu r. moved tlif p'r itc bold
I I r i -in, i.ii'l uiii ,:o: i.i-,.v tin! .,(..?, ',,.", n. 'i
kn int'li on i,i r li-.il l,o eunhott nilil bive
t iip'ini d I. i'i ii mid uuie ii.miiUiin') 1 il -.uT
lu i. nt ii'.iin i j n . am. Sin! iia in il on tna
i La . wi:b i I.i. i -h -v pounds, ai iwdiim and
bull hi o'- nn .
.iij.tl in tbe i nl
.'I L it, ou d I
I. v. i ; nil'', i . i
I' jt ru -a- In . -ii, ( il wore not
,1 at-cpi.ig upR" 1 iir -. Tbo
n ib r.v ti ,i iN, an. I fv-.-a
.more, Ihn Ka .wi tint
' ,'tri, li.i.eii in nt, ine i'liitii
l I! I lU' I il lit. It.
v. i J hi uvy It
ut I Ira Nuvv S
Al llll, ill '.'
Mil ll, il.' (!ll'l';.
'.. . i,n; Ji l .v
' .' '. I'. SI., Ii. lu'itmli' :il .'J
i 1 '.vent, boili ve-si ls b"a limf
'., , t, Uie Sat ...(.- Jo,!. hii;:il
I i ! . inun Ibu ttiiif.'! I'.eu iil-i-
ii"-.(lii in lie lit t ilir, o.l'
' ii I) .vi ko.-t o i, liownver,
'. ,i i. in bini n :ion' tuiR n')
in roni.li' li b To o dav.
. lied u run of t veivo kuoii
. t luUliii.jlit, rrveali'tl only
' ivltn '.i c .uii d U tpuin 1) ivii
. . t, uiul luuinnier in y tj.iiaiu
.il. iiut.
- tin: i.ixi:h oi" otu M.0' K.
. ni:iiK.
i' r tli" s'ujj'iri'i to ri'i'fi fie
1 id In in' emu ... tul lli.it iuu
uh.'iI in.-iilti ot tiie uu t
urn, C ipm ii 1) ni i n i i-uia
.ed tutii'i u t r in in , p n t
. . iu'liiu' bid u prey U our
111 It,1 p.tliH'
ii ti Mui.i.i l,i .)
nn. ii.i.. n.
in iiu' li., p.! i' .
limn. ;.. n,
n,.l.i i u.ii L
I.l, l.i.i.r.
1 to I.m!, ii
trli iiilli tt.- i'l
tn L..11U 11 tl.
ni.nl ri.j iif-.li
'I Hi. I'l 11 III.
It wii i lui;.
1) ,i In J. ti: i:.i
riia'i'. r ii
, 1 1',-;-... c "ii 1
, ) ,ii ,i it iiuti ,
. li,.i' lu: bl, M
rni.-.-iH.
i i.Nmnni : i ii,
1 R "TAI.T.AIIAHSEK t:iAHi:D
,. , . ; U CUllakUa.
.c;iioc -.nit tin the u'Jove tin; I'uitc l Sta'es nan
l,nt .Sin uariived in ll.iinptou lvo .ds.utid ri-p iri)
Hu t a r-Ui iutr, auvivtiiiiiK tlio iltsi-riiuiuii 01' the
'J uUdhuisce, wan iha td by t-tur of our fait
riui.i-ib. Tbe ,Sui partieipatud, but was tiis
luinid. .V'btn elie left, tbe ivbito steauu i- was
tin-id in by our (unboatti, uud tbirc is no U auu
but tbut tto tbb sue iiM bvcti cptiucd or Ut
eiro; id.
Trre r.ttr, op t'l.trxni'TK, K. 0.
Admiinl 1'ortcr lias advices fr.ioi the lUot m
Albtuiarie hound, tbat CoiiiinnaiKr v illbiitl II.
Kiic ml), ctininiantlinB tbe Hound l.iivlsioa ot tbo
l.rll Atluntic liloikiidiug S iuudron, v-tii. with
bis flotilla at rivu,outh, N. V.., oh tho l!d and tiU
inatant, and, alter a hard tight and tin) coinp'ete
ue.,trui:tion of the town, compelled the K )1l1 to
CVHt'uate the piece, which he no holds.
Ibe stranur VaW-y Viiv made a iccounoi.sance
up Middlu r.ver, antl "lotind 110 objtrujtiniin.
A try i-ono. afttr a uunibt-r of its.-il., detailed for
the duty, paoaed down, and by the Kobel lortn,
vliich wire aoon iileiuod, uud forced to be -.ban-dor.td.
The Hebe's, It is undcr.tood, suilerel
(-not )ot,a Irom our lire. Tue c.si.uliiui on our
aide wue very aliKht.
Coloutl 11. C. Webitcr, Chief Quarterniasler of
the lieparuuent of Virgmia and North Carolina,
received a letter this inoruing from briRiniier.
(ieiieral i. O. l'aliner, couimnndiuK the l)itn t
of North Curolina, dated al llattcruf Inlet, 61b
iii.iunt, wherein the General stuh a that he had
.iubt returned from Plymouth, which wim entire! j
destroyed and held hy ua; that Idiuuniuit .
Cuiliug did a aervic.11l.le mil In dentroyitig tho
MbemarU, whim gained us the town. Our
troops do not occupy the plate, but tbe navy
will liold It, accof ding to Admiral 1'ormr's state.
Bient.
tn flr.l fi l rai-nl-t I I tfi :'J.
I m cjt.s, N v ip't r 11. -i V ,v1 "rn
.l:,n It ; ;;eh:, I 1 . lin i . t-1 I'l - - h'li' I, ipmIii, fi o,H
( I.l. 1 1 .vrt'e : --i" t.iry . ,J. ( I . N.'-u :iy, , i h
i t'.it i pii in In in i'i. 'a-r i- i.i:e rh r u
! iiiii.H'i it of t .w. ty -ti vi t i:-ml in thr KlmV.
; 'I he Mai-on th' v.i't H ;uo uh pit fifty
, tivi Inn r-v! vati s. Tr n I'rii m ('. tvri Astneit h i-O
l b:rn eitcteil anil lour CappOi la ail.
cmi-cinciAL ijlws rno:.i
inEr.iiAii,
HIS ARMY ItEINFOCCD.
IIo is Ilaking a Grand Detour.
GENKI'.AIi T1IOMA.3 LOOKINO
AFTEK 1IOOD.
I MELT FllOM Gr.AIIT'3 Au'JY,
Sic.nl o Till' Ilvr.i.ii'f T.'l.'Kriti.ti.
VAfiilNfiToM, Jiovcml cr 11. Tin; Star sys
we iiuii it not contr.i'jaud nt tins timo to tnto
that (Jtnrral Sin nimn's army bits be 11 heavily
leintnricil and oii.i rniso xtr.UK'.lieu. U. ffvccia ly
iu tic ui in i l cavalry, nil his dittiioiiuted cavalry
men liavirs 1 cen reinoun-rd.
The fuicu i.nder Gem r.il Thomts, now In
Hood's fiont, has also been e itisl'.c'orily nin
f.uccd mid Hreiigtln ned, and is ntnply siidicicnt
to osmiic us tbut liuod t an do nn 1 iin.io tu
ipiak of in Tennessee or Kentucky, chould bo
finch tlio-e Slake, which n'cms lo bo bis aim.
Shennuti i opt ratiDR Mi bin other fir-corps
in diflt rent bodies iu Ho al's ic.ir, and l.s already
bitwctn him atid 11113- poisiMe line for h.s
r. trmt South, when he set Ilio nci'cs.-ity of
ni tlolni, wbiih wo nti;rchvu'l will not bj loug
hence.
Tiie Ftc.mirr ("ahjrr, from City Toint, hrinjs
no news fioui the trout.
Thiity Itcb.'l dihiricr.-, fourici n of whom arc
of Virginia rci'imt'iit-, und the r. 111 tiuuer of : I is
lit.sipi i and Mortb Caiolina rcginicnt-, cine up
on tbo Cahnr. They btlonj m"tly to I.ong
stn ft s Curps.
Tlio two di. islons of this corps tb it went up
tho TalVv fomo titno fro have retiiincd, tli.su
duellers nay, to the iKtui e of Hi -Inn j id.
l.L-UAl. I.M l.!.t.ll.. fll,
I'lll'.RUNTMEKT OF HIE IJ11ASI) Jl'llV.
In 111 ii Cot it r op tji uri'ii Slmonh, Jitdgo
Tloiiii non, Hie fjrund .liny t'.it inomiii t cx n 1
in i'b 1l1t.ii' ti u ul icciituieut, mid ivcro dh-i-lint
' it.
Tbiy say t'uey have tic-cd npan fivi hiridrc l
und liiLeiy-uiiic bills, ol' wlm Ii t.vo Imu :rc,l and
nxti iai were ignored, und tlin u huudro l und
cinbiy-lbit e weie n turi.cd ns true.
'1 bey it lV r In terms ol'con'lmnn i ion, as m tny
j rt vious (.'in nd juries buvo dono, to tlio trivial
Iiutitro ot many ot the bills of Inilit tiHOiit pri
nt meil tor then-act ion, winch llicy were couipelleil
to m ud tn (Jotirt, lu. auo tuiro was 110 o.bur
i. ltfiiiitiive.
Tbe b.:iu;C for this thry siy "clearly lies with
the c minuting 1 1 1 1 1 : 1 1 1 -m , wii.i in many
ii. 'tntic. 11 i.dviMn a iir.'sm.tliin, and tlien fills to
li.llu tni.nn the iiebiidant tha full n,tMii3 ot
ji h ire iv I. Ii h be b..H tin) po ver to enforcu; und
wbie in-11 y inlliiii; lulls lire ai okvcJ to cu.nv
1 1 line a (iraml J ary, it, is tliu:r op uioi), from fie
i: di.-. t'nns i f ibt evi U nco lief re them, t u.t
11 111 y c. mis of t. lii;.'litr (-null', ol ullvi.se tiro eut
tlto 1 y iniiKistrates that thould bo lctuiuC-l to
1 in L11 niuole Court."
Ti e( r id Jury ul o ni'inle to t'.ic !n,-onpe eniy
of 1.11 ny 1. f tbe idah r .i'js 111 ti .iii'j tiir.iH of
r bulic, 1 tnl sav tbut '.1 1- a f ft ivonby of n it.te
.1 at in liic bi ciious of Ibe ti y luipurui'i; 1 111 iiciS
tj.a iiu luioiis lor ibe iIU...v id in iis'iute, tuo
I li cch mc lillt'd by the liat c mi p. tent."
'1 Ik nu si r,!n 1 nt (lii"i li; n 1111 ico nf t!i-iva;t
of the Viand Jury tci the v .rio ia public lus'.itj
linti, t,f thr . II. Till 111 ill'...' mu.it ul wlt.cU uoy
fp' eh in tern, ot cimi'm 11'itii' n.
Disiuici (J,. im ,liii!.'.; S'l rsivnoil. Jabn T.
N.lM ll t. 11. II Arllill. a I, Alfred 1 J i-slip, Hud
11. II. Moon . 1, piiI. iiu lor s;.'ieot) pe plutei sobl
In .he M.iriif us iiu- piopt riy ot 11. Coi,, i thw f.
ro. 10 li e ( lam ui 101 ij.'-'A). lieb nsc th.it tail
j it. es wi re pn lit U6 y Bo.d tj Jcssup ti Mjoio
1. r lull vain.'. On iri.'.l.
ll .vid It. Sorver vs. John O. Klem'n?. A"l!ot.
In 11 ci vt r ! 0 l.r Imv . Dt lt ij in .11 .'iu saint)
wafc toi.nl fiui.j,. I t., (f iviTirsiain i'l'.p,',' ion, and
tl a' it bau utcn irjtc'.e.l by tue lanpuctor. On
t.iul.
S lii.itn ll;iv)ier vs. Jlt i j in n K.'l'oi,-, Ejfora
Ft jior't -l. X'erdict lor pl.tuji nf ,b.
t'uriiT 01 r'oMMosi I'i.kas JuiLn Allison.
Atu.a M..lia llioviu ik. l..'.e.iie i. otvu. A It ig icd
ihstie to ti'-t tbe validity of tin; wi I i.f M ire 11
liruivb, ilt-ivu-i d. lit't.u e rt ,ui u:d. Jiiy out.
Tiib Ciikm s. This place, on Wal nut street,
above I'.'flitli, was opened Ins' evening, for tbo
winti . mi on, in di r the d n c i nof Mr-. Cnarlt s
Waii ei'. 'l'Le ii Inrinaii. e p. 1 tl o:f iu a most
(XieUt'i't fty ir. 'I le bo'.ik a ; era a in l in ever
putt, to n u li mi 'h i' even n portion of tlu' st i6'ij
wan api r.ipiiatt'd 10 some ol uie aiiilieuco.
TlltSAII.ll ll Of UIK "iil.lUU IIA" 1'OhTI t'NIil)
T'Lo I'nitci itiii.s h'eii.iu r rmuJ.i, A nn?
Vi lui tc, r l.i, iiicinuit J. W. Su.i.li, 'iirb
iiiiviriiMd to smi I Irom II. e I'nii iduiplii.. rtniv
Yar.l, 101 tl.e We-ttiulf Sii.nl.oit, 1.11 .laturd'ty,
lt:ib iiiM.ili', bus bit'ii iliiav'oio.ilily p.-s'iiou d
uniil TtuMiuy, l i.h instui.t, by order of tho Xvy
Hi p.11 tuu'iii.
Si vi 111 i v In.h lti:i'. Pat. Cur. in, n workman
In liiiliiwin's li t'ouio'.ln' aliop, w is i. j iied yeit- r
day by m Iruu km 1.1II1I115 011 him.
Itia in 1 1 1.M1 This ino'nii'.; ' li,' M ivor 1st i."i
wuiruut.s lor Hie paj iiil.il ol' lmty. uiuij inau.
A;nrli. In .y THi-kimi,!.
Ni.w VuiiK. Novi'mber 11.- I' Imii.- is dull ; tfi(.a
.nisi t.i.'. 1.1 , i.Vi.i.iii 10 1 r itu.; 411 I.....I'.' i,.r u ;
uiul f ir .1 ,,, 1 , 1 . 1 imitimi. l;,.'.i anil ; m. .- ,,f ; .1
liiiph tot 1. luri lui a,,., fclaiu.. I' ,111 i.l a.l'..,ii.vl
Im.i- ; n 1 1 in il,"l( 1,11 11 ni fi".,. IT, nn,,.
I'.ikflriu; i.i'i .11 Imh I, ',;. nt . p.,' ,,.l l a 1, Uio-s.
J-llltl it. ,,'lt ,tl 1'.' .'! (30. Vi lli. ilillt.
Nnw Yoi.k, Novciiibi-r 11 --Stocks nro bettcrj
t't ll-aiio H' d li- ' k I'lanil. 10,',: t' liui' naai.t lir.-'o.'i . l,
MS,; lllai.'K rmiiul. IS111 lllin,.ii. t, ulr.l oiiul. 11, j
Mlcli'tiui s auii rn, ;.', ; da k.ii uii',1. ,,; N,-,yliira
(.nil.!. l.ti'B; it, ill nu. I IS 1 tllMh ,11 Klv.T, 1J ; lirio,
in" ; t ii.lil uui. iiwaeil ,t :' l 1, ttn.l ,', n t i Jin ; ,,ni, . ...tr t ur
Mli nli'n, ii,-,-, ; l'rti,.-ury 7 a-li':., 1VJ ; T.-n . arty . 11.,;
6-'.'ij nuhp. i... 11,1 ; Itigi.niri'C, li'i.1. ; Cau.iun e. lu.
llM.TiMnK, November 11. 1'lour Is dull and
liiftil.M'l Olilo extra, ll'a:.!, '.I ia. Wheat ni a
it,., laiii j( tcu.ti ui'y, aiid ti.t: I'tatk' t I. In'..') ; So -tln-rn
.'.late, ' !',.'.'' ; i.d, ia.1. l'ru tlull. itml 1' t,;,
1'iMui. hi.!. uud auJ Uvuiiuat, at M ,a, Oruocric.
etc tiio. ,. 11a;.
LiTl'ST ailKHt'E KTCLIiI-CCKC
1
Cr.KAI'ttl) THIH HOWMIN.
Unrii,o VV'I Ii" V. ii.', tinkle, I.UKuitutt, ,1. ballrtl t Co.
1. 1,1. ,i r K. 1,11 l.e, I u.'kil'V, l.l.-kl . r. l.'llrtl t. tc1l.
I'ariiiif Oii iit.iu, , rein-ucii, I. K ItaJli.ya' t'.
Hi it Of. uu l..l', , Not Oil' ..as, vi'i'i kluta ll Cil.
i-fl'i hait;ri,,o:iuK'e,Kr Wet. II. A. Atan.
Hil.rJ.K 1 ihu Hg I 01. slu , l'oit lituit, J. K .'.KF'oy A Co,
fcriir itHcotati. l'ditrlaao, HuKtai., h. A. Hi,udi.r ii. Oa.
Sihi b. Is. MiiiiL, biuJ.fy. tu.toii, Captain.
ABH.vr.n TllIK MOHNTNO.
nns ...Iniri. lliriattlh, Huow, 6 O.j. I run llauiitaa
Itoad.-. in Ullas. to tt. A. K. uil. r A I y.
i.r Ann s . auuan, liaiai,.. d from rortreli Moa
lot.. In buila.ttoJ.lt. Jl li. h. HeppUer.
h.li 11. .n lMi-.cn, inr,Li,, i du). nom. Foi-trem
Monroe, hi l'll.,t u. l,. a, ntuuou A Co.
7 VC1I.LE M STi.EN A8 LEAH.TUK 10R.
i ."!.!! i'1- wKfTKBN AA IEAII, TIIE rOKHAKF.lt.
1. ''liJ.K WKSTKIlST AH I.1.AII. '1 111', folia k KV.
l-l , il LK WI .URN A LSI, TI1K roltaAKI.M.
tfll: K WKjsThKH AM flTtl, TltK I'OK'iAKKtf.
LLClbUC W.alritl At I K A 1 1 . 111K KOIiaA.li.tK.
WA..M T 81KEKT TUKAIBK.
WAI UT 8TKI- E l' TI1K.A 1 ItK.
VlALJllT B'BKKT THKATHK.
WAI.Kl'T 8TKKKT HlltATKK.
atdKUaY 1 vr.MNU, NovtMHiat 14.
MOMi.Y EVK.MKU, KOCVMSKII 14.
alUMUAT tYfcMMi, ovMUaJ4 14. U U I
...... rp;i -a, . I I- ..
JHf () ii , if;q
hi;m:. i . i k .
v i, ' . " t I : t
.7- i : i ru i-.mukn ; . in;: v.r n:H,
J (lti' Mti.lii' '' 'i'i th.- I'M 'l. T Pi ll e ll.
S. . h- r. o i tii i ir i ip '.-r ,1. w',-. h n-fi
I.ii ti j Mi r i- I 1 1 I ('I ' Mo ft . i ni I (M I i"
i i i it. A - in I . i i , ; 1 . r 1 i . ' tl i. . i 'i iv ,,. fl.i.
l . I i f . ,t r . I'. m- i.l li ' i
H ' '! ' f(l ' . ,A ' . ' 1 IN"! 1 1 r . ' ' ' ' 1 . '. I ' i -
'i.r villa r lit- In-. 't tin I'n t. I t-. u tl , ' .i . ' 1. 1
, d '.i, h ia i'i.-' " i' '' t 'it'ii ii- : P "i mr th t ry n- (1
, , ti ,.i II. ,i.l i 1 i.i, ' . i .s . i in l in IT ir... f .'i
f,p r . t ..i i . ti t !, 1 .! ; -i I. .
it M r t P i- i t HI 1 . !. 'll I'l"! . r... t - l"ii..p.
t f I Ii. ii I li a I. 'i " IT ...ii- el 'li.' -h tl r. .
, ( ! I i - A I II ' ' 'I 'I 1- 1 'I ' ll 1 !' ' 'it'll' it " 'III III "1 ,
. ,i I i I - , - , .' . ...I" r I' . t I P t , in It Ni.
V.i V r l.ip'."ii l( i-1 "t.i i if, 1 H I tt 1 re-t, h .-iv p -.jirii
a. .1 HK!. KI .
,i' F."M ll M KUI,
111 MU i.'. Ll.A.
r V..t. mtfr -J, IS--4. UH "-I
r-." .' l'n I ll I'. I'UKMDlvN I', I MM '.M'ous,
tnl n '. tJ- i s , 1 an J-ttrtma una ,'t- inul :'
H rt. I I. I.i!.' ll .1
h 'ii i.. iii it. Iiv l ivi m t ft thf timli r L-nrl . vb iSin
tn.n. ni hi hii'i r. .i i tilih p,.i, ,.i hp 'i tn p, t
I : i, f i.n t . i.,pa . i ii-ir vni i it 2:- A - u-- 1- 1. m
IHhii "n Ait i-n.ift up ih. i:.iiks -.l ihH afiiroio w c .il' ii
p fn i nrnr Ai.'n l-t iin.s 1 r tt i- 0 opo-'sj uf It .-i . Im ui.'trf
I' t . i i I tn let tt Hi l ri. in. 'i 'Mil.- I H P or tv tin
; inn I'li'imniii'ii I'l'.m lir iho t-ny ,uuj -inn t ef I'M 1 1
in lp' in, to imu' l.iln ..ml t). t' nni' ti Um l-tir u, v vul r
ti tir -I'm.' if tt." t- ft i in Tf ! il Nit'.'i'ii, K-tn-t.'if
Miilh-'clpt i.i. nt tt, 1 1 in r oi ;t)' iiu: ihc mil .la I Ii ml p'l"r
o ll ie, , rtft n -p l y iii.' Ifiaii .( '.I n pf.ivUi'.ii'. i'f Va
Mill A.t.H t i-. inh t , will ii t' nil lo Hie ilu'tiH nl I in' if
i p,' in -tint nl .oi I Ksi i , ri iMl it' tr I '.. tt t tl I'. M ,
In it i m No. 2,t Vio!ii:i(-'t n ll.i Ijii.u-, TUIita ta-jt,
ni'.are ru ut-e.
Um j A .1. MtKXKr,,
ta . ..mI Ja.-tKi tl It. n F.RS,
ilwallV o. LKt.
KiTfchTf.'.Hii, It II "t
t TO TH M I'ltr.SIDKNT, DFIlKCroltS,
and MHtib'lticf3 oi tl.f llnraX. of ( oiiim-rca, of
Ttu .i.te'pUH.
No'i. r if h-ri l.y i rn. 'fidt ho tindt'-f U-nf '1, who tiiTit
l-fi'it- ih pun-tntin: ot tho l-'iilli tVs-rtton ol an Act of t'i"
i in m A-i-tiii tiiy. appnoi-il lip-Vn dy tt Au ist. i'tt,
oni titil An Ait -s'tiiiiK the lUnrtsoi this t'nntu "ii
m uini io I'd fin. A t'n.iatl .mn fr ttiu purp-r-e ..( tMiot Iru
iilldpr I fi Iiiwxil Pn- t nl' td (Si, lien." Bt'P lt, t' il rtii te.f'li
t tiif Cuirn f i'n mm. o Fi.it .r t.o c.Hy am comity of
I Id cm I. Inn. tti iot. i la ii int il- ti-i im ie-1 tn- fan- ui.t
tit'Mi et lilt t-t r f th HitPk o' t.'tiinmi'ic''. ol" I't.ila
in" I tft. M 'In- nine uf Miln; t aj :m da.il'tni pi . r to
Ue nn-. !'' o l.ytlt. f.n-l r.auk ot tl.f priiv:-nnr nl' Hit.
f.tpt wt nt A -ni h y. wll ii'ii-inl io th tap ion of their -
I Mi 1riim. mi li I Si) A V, Ncv. inni-r I'i, kt 4 ;n r. 11 . ni
i.r m N. Jj, Wiinuton liulltUug, TililtH Htt-c.,tlovti
i I rut t.
A. .T. TKt,.
.K.sK.PII It. MVKKS.
111. Ml V C. LK.
yovernPet S. -A. U 11-31
f-r t" 'ln THK I'uksidkn r, iniv:rioiis,
ana tlti ckhohliri of ttm City Itauk, of FtniuMel-
pht.
Sb'lfi-1 IriTi by vlvcn that tlio iiml. rIkn-,!t, win hvn
btp.-n, tn pnr,u on e ., ue I inn S. tl.,n -uf mi An of iii-
i I'.in rni -i uit-h . niiprovt il tl-o V.'d of An.'-'H. I - . pr,n
iltnl'Vn Act rn-ii' link; th Hitmi oi ibln t'oinmoturca'th
In larokiitj I-.", i.itl .iia p.r ilu t n p .i- of 11 tn -iliiK "llnJnr
'In UhcoI tin. I't.lP'.l St itot.' aii.nn:i'd an btum b tlio
t'l-itii nf I mnib p I'll ai P.r ti e r t . an.l emui'v of rhilii
di'tphia, to a-1 r inn n ml iivnn l'if h hit m ir-tcf v ,itin
I I it,o i.r'- of 'In- I'ir. I'nlv,(. I tiilnd!pli.-t. at ilio tl'tiii
nl im win- i in? I. 'fct ini 1-1 f d lor t t:p it. c.ipimi'-k 'a t ie
mol r.ui k ef Tin- jti, psj.ai r f tl e i;ml of ' lily,
tvi l a, I- nn to tue .hup ol th"'t r pp.dnt.nrnt. on I I'hM
1.V, N"M n t- r l .. : 4 ;n r m in u.-o-n No '.3. Wash
ing ten J.uiiilniK, Ttiiltt) caeOi, hvp H,ini
A. ... I)' K KI.,
J'HM'U it. m i;itg,
iiitMtY C.J.KV.
Ni.TfMtpr,!";!, .j $t
C O M M O N V i: A L T II 11 A N Iv.
I'mi ia i rniA. Ot'toin-r IT. Isr..
f
lit aureml r'oi'tl.-n tm lir'ri t. will ho pHI at the
Hii:-kir,n h"iit.r in .M'MAV. ttu- 'Jl-t dny ftf wit-iul.,r
Di'M . bsitnt n Ibr hutu k oi iO A . M ftnj I'. M.
tlnaia.iial iuocPiik oi tlio SiuoUifltli rs iil ho ro-Id it
the t'toiKni-laij-u )JU 1 X L.S1 V, Ho t.iu!'r l.at
1 I orUnk A. M II. C. V )l "',
10 ati-DiwMlrt t'lsiiti-r.
filKAHl) 11ANK, rillLADLLl'IIIA,
O. msr i;si;i.
A inoial TnttinK if tfce Rfty-kholdrra of th!t -Biiik
Mlp Im la-.d ut l.e It mi tart i, Iiuiise on MOSii.vV, Hm
ytt dy of Nov. mber rnxt, at l'J uVlmk M., to
cot nidi r nn.l tit a do whotlior tills HnnJi -tiall t
n wo an .ffp'i.iiitton for ir ttntlniMi of Haiilliii7,
uiieor ihu iHtva of ih I'nKotl sta's; and wht-thr It s uiil
i-x' cue Ibo p ai t rt tvinf.Mt d by tl.e Act of tiie Lutflsu
tm . (' ti.t. i Stute. f nti:l-d "An Aet. Hiiaulm th" hauk-s of
tliln Conatioiiwe.:! h to Ijcontiiu ateoilan-jii.i for lHiik ia
tnCtr 'l o Iuwmo' the t'plio.l MtttQt-v' approved -i'd Att
Unt. It-iil; and to tukc iiny liirtner action th-Uiiiaybo
in i'e.iiir'.
'1 mi tJri tion for Tiirect'ir-i will be litld at Iho ni pla.'O
on ib,-i-aitit' tliiy, hovrinhtn-ai, betu t.i'U tliu liutira ul" 10
A, M. arid CM.
'Iho a nn ual infotf.ii of t!if fluw.VheIdort, nnd t tb
c) urttr, win be lu id at Itnj iUnklP-liouae, on 'iUlit
itAV , tl. lit tlaiy vi iNuvtupjir, tU V2o r'.o'. t.
1 M 9 wni n o.' 1 ( a a 1 1 1 er.
fVT-. CUT NATIONAL HAaNiv.
' I'fiii ir rim. V.v.-:x.."r. 1, IO"!,
Th" TU,ar.-l nf Mrerb m htvo h s tin vdoiurc 1 : 4 M b-nd
cf - I VI-: 11 : It 1.4.M. p. ih i: oil b in m l. cli-si- at u-.as.
JI 7 'I ). Al.ltKl.r l.e vtrt, i'n inv.
AoALTYNlv or commkk:!,.
I'liu M'Kl eniA, Ninfint'ir I, K -4.
Tlio It.'iml of Tit nt:s iiat o ttet .1 iy ilvt.ar d aditl-
0 mlet HV L i'iiit JLM' , i-ti) ab;c on ilni.vml, :t vf
Ii-:- i. A.T,f.',-'l.',piib'r.
t"I- NOT10K.
lAKMhUS A MO fKCMANwrt B VIK.
run am i.i-ni.t, t.t b't 2, p.I.
Yi- tio U h'-rt b. flv( n, n:.ri-t'tnv to l,t:ull 2 "t" liirt '. t
ii ikriitii.'iNi .a iinulv i: i..i- t'niii ).'. i as rn' i'i i'' n
n .mint, tia an i "ah at t f nith pik U.t.i- f tlni t' j u
i. i.tMulii, t 1) i'iL.r A"rii. ik 1'ii n tor t'i'. pur,ie -t
11 ...nn. ti d- r ti i' ni a of l!.r t.uitM HU.i. ' unpr )r I
U ti.) i.l Am un, A. 1). i tr4, u.ul nn- -it- .j-tfinid- ri
t f ll K-ttumrc aiid trl.-.-liiini-t' liar .h' i'.iii . e lpo. t have
h . du) wi'-i to b : me h t'ti an 'r ,it m ; t ihV.
Itu In.. t. i . ti pr, , ur it iIim a it!- rl y oi tut luin r.
'I tir i v x nun l o-1 tdr 1- of tli. t '-.pn-il h;.,' k io unir'
no it' c itv ilpinfil itiir.i-r bj ihu Uat tn' l.. tutnd
H'an i.
ie-vi-:i'!t W. Hfsurov. Jit , ys'var.
is o t I c i:.
JiA.SlUK N'J'tT.IKKS I.I'U UT'KS.
I'.ni i. i i im v, tt. .iii -r J", i -vll.
Kot't 1 14 h-rt'l: : i i-Ii,it-t?foalj. lo ttr- no-. i oi tno .nt
ot tJ, tit ti-'-j A-' iiiti1v t.f th.- twiii.toittvu-a1 li o I'l-itn-It
in a, t inn' d ". it j-1 u.i' ! m. lUu .-tii iJ.-t t'o ' I'lii.ti
M i.!i li P, b'rtui 'Hflcis i'i. a I. r ini (it.Mtp. ..!' I; u. U iii4
i'rti tln-Uni i1 t..e Uni't'.i Sii'ti," aopri.vu I ti- 'ai
i,.i j of A tan' . A. I I'm -I, Ida; tin. M' .-..Ini.drta of the
h.K'h tf N.i-:hni Kit erb n i,ne tn-.n la v o u-l '.o Ii t o na
.ill I'll at," IS'.'f !f loll, i,.l tiit it . )l l, ..'tt lltiV.' .i.'.iC'tr.. 1
It o Mid hot ny of tlif io. in-rn oi ii.-ii in in t v . i a lilt iu rt t.ie
1 p I n M"' k tv; In. i h- !!. . I if. i.O l.-.lilr-.d 111 .'Iff :t ity
in ot 'i.e I Mil il Mct.
K.:-aut w. i;t'i mi'hi:, !iiior.
r7- " OT C K.
--y COKN IAI HAVfiK I1AMC,
i. i i. t iv i in . i). : tr 20. y'i
Vo'lflf In hTrtiv ivfii, SKr.-o ti'lv lo hocnon I of tn.j a 't
4J II I -.1..' t.t A - it 111 ',1V Ol ih. ('IC'lI'lIrA tt.aih l-f tV.III-
t t i m. it l ' i' n,fi t-o.aol'ii,- 'tan Iv- ol the o -i
In on Vt A '111 Pi t,t v 111 H A - - ti '.iie i'h im' Il.e r U li "ii- oi'
tl fik il.y liTlttu, If e n -Vi Ol HO K'niloJ t llt:t," .4-i;..n 1
tl l- V'.'.l I!- if 4l.Ktt. '. I a' I . I ' 11. II'. I-tO M:old IS
-ik f t'litui k , -i :.i, ini-. .Uy
-ni A-- ' , i p. 'i . ii ml thi I'n Im o -..
I Di'i'V ul t'.r imm.i-iis ,,t lin,a
tt n h. i'
- ,t "
ll.;-? t o ' nit - .il f :- fit id -ni r tk -oi.irihoih" tl io no
.p'l'ft: tt tit-t'oi l tUr i-. a in uie t n i d mh .-.
i :'.-.e4 W. l-'Vt-.j'i a-'hliir
r; "n oi i c u.
i ;ii, M Y ) ',.
fi.U tl... .-.PA,V;..b-r
K tl o t- t f r h rl-'M, ai T.t'", i y to stc! .on -1 of ih" --t
oi r t- titu. r-i A' ht'iuha oi If e iiiuiiuii.iH'i'UU uf I'i iiii-
iv.4i.ir , ' . i.j ii'A,u i i o .li n. k l..i.iB oi ..b 'J'unm n-
i ar h to Wt i.r. i" ia. t n ro, a tor li.o p.iri'.ms' tn It in - In1;
l" 1 fiit-AM.it' (),.- I ihuu Hliiin." ..piiro-fiJ ii.e it.-'l
tiny f A la , A . l. is,,), ti. it lliH HtoCiai'-l.lO i ot t'
I ii i.r H h Ipive I. ilitv vue I l i U'-t o-n i such au tin x
'. p ai -i ill i itt liTfci, m iuti o a.i u eil tla- an hcrpy i,f
it " n n oi ni"o i ikaii i vv.' ih i tt- -I .In ' 'an-nil wto.'k to
'itJin ap; i.tjiip. d i.urtioi !.j tut-tawn ut tlni
I t .
O. Mni lti' T.KWIS. 'atlilr.
r- i i ( i'i.
v-iK.'r 1 n m a ? k , in Tnu roi'STV
Ot-' i lill.Alir.Kt'ltlA.
t-iii t.Ki ein.i, Oct' b.r 'a"Kl-',
Vrtl' (i Ii lit rohy l i ii. a r--. i iiy to m rtinn J oi t : n -t
Oi tl,.' tii ,1 Ml A -.ai ILill) tt Pit' t 01 lHVnt r.lt li tti I'-tJua-
h I .'i iuu, n '. n!i i! A n u t rii-i nit( it inn oi i fit' Hi u.ii m -vt
. ur I, !. i lie. tut- A - ut: nit "ii. f r tut- pm yo-.i nl It pi
i ' i ,tT ill'- In .- i OPii." I ii'a-d Malm,' iijiprin, .d i),o.d
r .i t.f A in ut , A . ., I'm) i. t at t'.e tr.-'-'u''b rt of fl.i
h i ii- i m Um f oik iii l I'C'iir iy n' I'li'l-ntrlnlil i, ipive ih
nay t it ti. Lu- ..Pit- n rii in A"no-laUtiii , ana fi.tl lti
lnt i-iiT Imv ir...-iitt'ii ii, o initti.il dv of the o'viii'i-i ..f
n.rro u an ttt i u.i i' . in Ti.f i ,ip:t .1 p( rink'i I! u
r.-it i-'-itic niuiiid ttiuT'iur by Um l.m'a ui tno (JniaJ
hi-.li h.
Oi!l tV T. YK!.KRfl, Ta-ihr.
rT; - S()TKT,. AT T(i KN 1- HA L M V. K'f
-" tin: l ti e Slui'LhuUt-rH ot "1 ti.t Hank nf m,
T-wuar iii." lu to t'.-tinty of I'Mlad 'iphia, h! l at the
I hi k'liv boi:p. In Ihut'.tw.l rtitla.lcl(,i,i, u, TIU'US
1a V. ortotit-i J. IHUI. the li'liow li-y amtilu auJ raat.I,!.
ll.-n vtttji' p lor-etl Ui'iiilili.oU'M) ; -
Winn oh. '1 ht- inr.-op.rr. ot tho Hank of Pena Trtwan1
III II i im ui'ty of Umad. H'hii. l uvo p. .MjiireJ tLo "'I
ItiUl.oKtv of lli oniu-ii. oi tw ti-ii.lrdv ot thv rlU"
t f the i.:ii.l IhuiH to mni.0 trie c-rui. ,a epl1 ml atr., k
UwMif un L'i.i:-i SiHtea lon'ioiiu n 'li.iii'it by the
j ank Into a iStui. u..l AiMitiaii" ' -n'1 ro"v'"-' tbo iriii
Li't bii,kln; thfrotu'e, i0 taio.i on Uicoua-
c.'nny oi" .hutl'le'16 on Tiwnab.,.. tu the
r l iir-oi- - " i"''vetod it to ..tl a-omo-nion f.,r
i i i 1 llie -1,'"' bankniK tindi-r ttea la it of tl.f
J""'- Wiatfu. et. tilled An act to provi.le a nam nal cut -l.
lay. m i ie cd bv n U ia oi ( uilfd hlata Honda, till to
r"ud tor tin. c-irr u'ain.n ai d rtdoniptuni thtrool,' ap
piiitul June il, 14. And tin iiRiueoi the sajil iiatluiirU
hiaeaii.n kha'l h IHK 1'KNN NAI HKSaL HANK.
Arau tlio li.rtcb ra oi the -aid It.uik are In-ieny muhoiicw-i
to no ;tnd tf not ut taery a't, tnaittT, and u IrK i ixtiat
ti bt tit iie lu carry Ipio mil and (xmipl-ao tiK-ct t mtn
t un o- t!,ts test W'!.-n. And tl.e Caihier ihall pubiiili no
tvaii tie. fi.,r thtn daa. In the "Nortlt aniurkan and
I intidMatta Giiittut' a nf wi-papf r of the city of lm.a
Oi 1 ia, and -cnd nkt prlt.t,-.i intiJ0,byiiiai' or otharvfita,
to a li stos khi-litrr, aivtably to the ittviaiu;i of au a-4,
oi iho Upfalatiire tf tliu CoaiuoiiM-etlUi otf yt'iim-iyh aaia,
entitled 'An act fni'iNin tbe Hank a of thta UuuiapHi.
T tailh to fci'-oMjQ AMuciatu-ui f. r the Purpoke of Hink
IriK, uni'tr it c lawi of tu I on 1 Matt-." approve..
Auain r.t lam, JaAlt.-i i,U8Ki,IJ(
0 21 Csliu-r.
ifiTi U OOTTAOK OKGANH,
Kot only irUffAfTI I KD but UNEQUALLRD In parity
Of Titi and lower, deeianad pecuJiy for Oburottca ar d
-tl.ui.ia, but f. und to ba equally wed adafled tUieiatlof
twa Dfawla-s -UooU. koi aaia aaiy by
C. M Bltri'K,
Re. 18 N. ifcVKNTU 8u-t.
Alia, aaemrlfta aitorUueot of lb yni Nkaoa
aauuitij ofi baud. aMiiKiui
; it. -n in il i.t ..i p,, a . I- lin '-i i it-T-oi . mat tp.i
t. i'i. r - h .1.1. i . in. li f - "f ' ' 'r ''' ' "(''I. ont-T
i 'i o 1. 1 1 i i v 1 1 i .fi a . 1 1 -1 1 n M mi.v l i .-o d und auiti
i ,i :. f.i'i , -1 1 1 v t ' i p. ..p-i-i'd.
( r. , -t) vt i.i 1 1- ( . , . , . . i a "irml t
I tr h i ii .ihm'ii i iv! l- n'. "- il,"i. lh 'h
1 I r r ;i r " i I . ' .P i , - ,ti 'i(, j -;,i-- prop a d, and o.i
I 'Ho
1 1, rrtr' n - n
al li t CO, i
a-r.i"s tho ri.t,t to r;
il l itilwit. i.i. .-ini t-J vwa-
11-1 10t
Y'l-l Vr Dili Jv M A'.VrS V.
I'AIMTAIi, fi:l,Ot)(V)00.
CH' t, Nn. .V-M WAvui Btn'.'t, Kooru No. 20.
21,0.01.0 SlIAKKS PAli VAIjITK, $5. '
.sur.sciiiriiox pkick, .ff.!-on.
lit. Tht O.nipany owm (1 -6th J o.c-!x'!i !nfl Intcrpjt
lu lut No. Jl. cu
BIJjE AKD rOEEKT TARIT.
f outniiiitifij ftt '.toiio afrf.nn wlitrtitu a'timtfd tha
Now th'-atni: hK ut n'.onbit. thrr- h-m.i-fil an ' Kf-t Mr
tetf j'tt i-y. 1 hift lUitriit it otuutti .1 on the ei loorattsl
IIV1K A I rUi HintTFAUM.
Wl.teTi hiti proved ttui If to t.f ohf of tin tr oil biilns,
a taue. ih w um v-t'), ol wue r)U burr. i, b tvlna btma
tnn k It ,lii a nw d-' v .
Vd l I.r tii.t -eiAiy-iouiUi (l-61'.lij working Interatit lo
lota 7 and I', on
ii yiio atvi i":;i:i2itT iAiit,
K t own a-; thr Kf.v-it' nn l.t-aet, on v hlch th-T ara two
.iosiut.-ii K wuiis kiiooN n aa
IiKVHTOMJ WULLS
1 M ir. I. KHS 1 AM) J,
And ntfthor tA'dl In rrotc-s of born ,, aid from hewal-l-rot-n
iharnii-iot ilia prt-iyirii , we have ucry rcasoO
to sxpri.t a n e nd
Ji;it-iiY Aviir.
Ttilr- Intorort i alfo al'aitoc on the t b-vo ce chratfd farm,
and at oil ia How Lenii li-ntd m tneit- loin wna evrrf
itiiltriii:.in ( f btiiip o vi ry btr.-i- tf l In '.n t. whn (ho
titu e mmtl' ti .1 tvi'll ret sinn k it wan tha rfentn at im
pirareoti U nt It was U; iicvr
:;d. ltoi.ro I nil wr iMii&- inuiest, Uintf oue-ft-tutli et
all ihc oil lri dtivcd hum
llAUsnOAI) WIJLLi,
OX IflLLKK FAIt.M,
On Oil rror, now pr tJneir.iy ah -ut twrntj binrets tmjt dar.
fff e i ll fitiin 'in-- well t niiui n d u buiier pneo iban any
tf fr nil n i ho '.F' i en tt lotmt oi :(-. -.ppor'oiitv lor ra-f,i-
iw ttpi' c. 'Iiiiu t'oiitptm bvp n, i. rf d one -f thi
m w j an nt air-rutni'. nt.it n tn t oi.ii.ivittiv exp-surt-sl tj.it
.t)ir tt in oper.-i'iiiii tt tt til oniiK Liit) ieid up to lomo
opo iitjt.d'i'd bit. n i p r tin?.
Itli. One-iwcniif th wt rkinn intirovt fn
U11KE1 TOAVN UKAHE," '
On tl o tnhiand hVMiY I A KM, moralnluf 3
iicrrt. 1 1n-woikmg iieeirNt l.ave bo.iaht a mw pateut
b.'Wfr br a wril nn this baa- tl.jn d.d prduci? lar,;o
pt'ni.tl'ii of nil: . ip a-thrri' ia -.o a now w.-l) polnn
duvt it on tt iu K-aac, t tie yield ie the cauipAny will ba largely
ni ri'ttn'.l.
lib. i'ltty acn In fee slmplf on
CHlaMllY ItfTiV,
About one and a hall nilli-a above tbe celebrated ,
HKEI) WPJ.Ti
yoflrlyotif -half of wt-Kii Mbonn luiid. On adj ininr landfl
tthm o nno bi low tin re arc a niitoih.T ofd.'rrioka jIiik up,
and wells in prom of buitrair. 1 ho rtiaraetaf of he.ry
hun pn peiiy h ret if limy leiud Kvery H eilaonk. baa
pr. dueoil iiiuro or If -a oil 'I tio it rod t i lis doing ainua
;wn I nrri 'a. Anhn' n V. ll l io h.nrtb, uui) i'rlnct) Wrn ovev
It u buirels, and a number from
Fifty to One Puudred IS irrtla Pr Day.
The p' oweiit It'd of Oil to this; t'ootaany itom tbe abovrl
vark-ufl luier'ans iu ilxtv br-N u v d i.
t)KO II. Asiiio.V, Pro-iMent.
V- W. WIT,TH NK. ift-r.-tary.
Hiobot'ksoi tha C'oiniany ar.-atMl 03"n fr a linilied
rt Din. i et MJiseiiyiioiisai tlieirt-illee o. fl.'l vVaKNUT
Htrtct, lttvpi So. xo. 1 1-7-HC
IiU'oriiori.tt.'d Octolicr, 11!,
OAl'lT-M..
e 1,000,000.
CITICE, Ho. 524 7 ALIN'UT STREET,
K.I Oil SO. Ui.
1C0.0C0 BIIAEl-'.e, 0 PAH V.t.JI3.
hUllSt Ml 110M 1-ltK i', fl..,0.
NOTICE.
rritltlr.fra of Mn kMl ha r tjr fur -t, llrr lo tirt
liTilit iw on ur.ti at'., r tte 1.V11, lii'a,,t. a fi w .liares caQ
y?t Uf Imu at .in.MTii.tmn prlco, li M par an.-e.
Ilie inP'rly of tiie .'umnuD conslit. of on-i hnnrtH
ano tlilrt.i un 0 ucru In a., o.i (in, t'lttKK, an I pro
Ouc.i'K iii .rv. m on (ha HTOKV . ail 'IB IKUH WAI IIN J
TUN H COM STUCK 1 Arum, Huu y,:jtug uion: llf.rt'y
i',' Ian -th i.j oil urttny.
i'tom )ir.'im rt atipit ihe Company will very .on b-,in
a nj.lluai iu i mj a l)lvl,tLJvn tiie l apiial Huik.
11.
CJDKI'Il'a.O.
kKL'llKrAar.
11-7 lit
)l,TliOja:iJ.M
OIL STOCKS.
ii i k iiaNi)i;:.sniNi:D
Vah 1 oil SALK, ard pij u.ril mlar a'.tentlin to lis
fuuii.t 01.U n,o iit)ilrl!,i anil r.,uar dividend pailu(
rET.r.0LEU?i1 STOCKS,
Sucb a. tlio JiOW.E A!JD 1)1.1. VM VTFIl. Iltly.rXl,,
tl. KI.IIU.V, Ki-t-l IMOl'KVIl I K.ofl'lilUJutp'iia.aBa
(.I.IiilAMA, ITli.iit; 1 h, a..il KM.Ki:i;ujjiiEtf, of
cn V ik.
IOI IN' J'DNDltl,
Nn. u ri.NT. .siiitiir, UnoiaO.
Im KewV. rk.
pLTB.OLLDM LTOE&CE OOMPAUY
01' rUlLADLI.FtllA.
Tl.o II. ji.s mil r.ra.lu oixn a. tl, O.IKo of tiio Cui.iianl
t n.l un tttci:il;.tioiih tollio.Ucli.
CAriTAL $100,000,
With powiir lu tiitiruai.. to $iioo,rioo.
SHARES TWENTV-FIVE DOLLARS.
11 VE 1I0LLAKS I't'i- .hue to lis paid upon Uuli.crlpUoa.
Tiie C-.iKpaiiy t,av. parcbaseil a tract of ground Id tha
Vlul HAiUof Urn clly, xliuJIn.' from l'ulut ll.ju.o roal
tuUiorner lii-laaar. .iiaiatUlati.l)r to bo ouiuiecled bf
laiiro.d wtta Ui t'ltan.iv. rjupot, lirounlj, aud liocka of
tlif Penn.ylv.aia Kailn.adC'tiupan',un account of wulcl
tha Cout(ai,r auve alrcad paid
FIFTY THOUSAND DOLLARS,
Luviug oiilr f'45. ti bow duo, a klcu U tho onljr ludt.
adaiu.. ol tJi. Cootpaoy.
AdUtlooal sBb.cnptton. aro aov rcijaired fur Vl'harrei,.
bocks, and otlior 4naral laipruvoauiits.
Taison. furwardiug sua.nrlptUn. for stock, or lnstaj.
aicat. tharroa, wU. pleaao mako tiielr checks payabls tt
U order rf
rBKDCBIOK B. m,KLL.ES'i.,TrcaaDnir. -
OrriOE, No. 327 WALNUT STJtEET.
T. S. KMKUY,
uu ct
PKK9IL1ENT,
it
1 -
.
aval,
0
.N-ak
sil.
I.
t
i.
-
So
f. !
,t
r
i
rt,