Lancaster farming. (Lancaster, Pa., etc.) 1955-current, August 01, 1998, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Al6-Lancaster Farming, Saturday, August 1, 1998
GRAIN, CATTLE,HOG,
MILK, BUTTER, AND CHEESE
FUTURES MARKETS
Markets Courtesy Of Chicago Board and Mercantile Exchange
19 5 12 19 26 2 9 16 21 2 9 16 21 10 6 13 20 27 i It IB 25 L 9 IS 22 29 6 11 20 27 1
JIM-99 FBI MU' APS l*T -JUM JUL
Volumi inJ Open IntL'iLst StoihjslK Rel.ilive Strenglh|
Symbol
l Hr
i 1 ) 3R
Moving Average
Stochastic
Relative Strength
3
SOTBEAHS - CBOT
na cjud = ia ao
u, OTo AUGUST 1998 v«x.im = isoo
• DAT HOVIHO AVKEAOT OP 01/20/SI
t- 3A V HC % SLM3
V*S>. !«
V \
19 5 1119 16 J 9 I(2] 1 9 16 IS 10 6 11 20 27 4 11 IB 25 1 B 15 22 29 6 IS 20 21 1
: 97 JAM-9B m W ATI MIT JVM JUL
llim.ui iiiiliilii iliiiiln iiililili ilil iililiililiiiiiiiiiiiiililli liiliiillmHl iilliiiimlii iilllliiiiiiiiiillllill llllillllllllliiii
Volume and Open Interest ! Stochastic* Relative Strength j
Open
07 3 o'9B 5922
Symbol
jQB
Moving Average
J 9 18
5047 6^05
Directional Indicator
o Diy ng 14 "0
in SI AD\ 2 j 1H 1/31 13 J 8
H 3 JI _J Jy 27
. l ] 6H i I r r 11 c n 1 4 fc 7 50 19 * 7
Stochastic
0 9 14
11 . 7
Relative Strength
jv, n ' 4n - 1
corn vs. soybeans
U or QT/30/91
(Closing bids: Thursday, July 30, 1998)
Last Chge
’<.o2
Open High
...CP P 3
Low
_ I *>4
Momentum
T P
Directional Indicator
Historic Volatility
High
5990
Low
5884
5962
Nomentua
-09 18
-460 294
40 Day
6212
Hiatoric Volatility
ty 11 ~U
i ' > i p 19 b4*
i ' I
Last Chge
40
-132
LB AH HOGS *■ CMB arid * i a
ils oraT/aa/91 AUGUST 1998 _ VM.TC = tsoa
o 3>*r moving avkeaox n»
IP OAY KV’MQ RVISAOB
V
S»
f^KUBIBL
320
300
280
260
240
220
Synbol
LHQB -
200
Moving Average
09 18 40
4931 5070 5475
--Stochastic - - -- Directional Indicator-
Day 09 14 20 Day 09 14 20
Sto 33 18 31 18 18 01 ADX 54 n 4 47 26 36 57
%k 31 78 25 12 16 95 -DI 34 81 36 94 36 79
%d 27 60 19 81 14 37 +DI 14 19 13 77 14 22
VOL KOI
iDODOO
LIVE CATTLE - CMB me* «ud = i oo
k£ or a r/3«3/m AUGUST 199 8 vuLifi = t«oq
” DVY MCVIHQ AV REACT 07 al/31/'« _
I Sk MC 'IMO fttfKSwaa
-
VtW
\
7 20
7 00
680
660
Symbol
LCQB -
640
620
-Stochastic Directional Indicator-
Day 09 14 20 Day 09 14 20
Sto 5 00 4 29 3 08 ADX 55 00 49 34 42 38
%k 14 99 11 88 9 61 . -DI 37 59 36 23 34 65
%d 20 92 16 29 13 62 +DI 7 45 8 52 9 26
600
VOL t O I
2DDOOD
100000
LIMBER - CHE __ on
na cjixd = id so
u or ot/30/91 fiBFTBIGKR 1998 vatu* # (too
9 BAY HCVINO AVKXJbOI Df~oi/li/M
It DAY MOVJHQ KVmC3
lllnillllllllii...ll! illllillll illmlll llilllm llllllllillllllliilliliiiilllililillll iililllliiilllllillllililll ilflilillllilllllillililllll illlillllllJniili
9 15 22 29 5 11 19 16 2 9 16 11 2 9 16 21 10 6 11 10 2? 4 11 It 25 1 9 15 22 19 6 11 20 17 1
Poe-97 jm-99 rn mm tr* wt jum jui.
anzjtD
-350
-360
-370
Symbol Open
LMJS 17 10/9H 93 SO
-380
Moving Average
1
-390
> 1
->1 JJ
-400
-410
Relative strength
» L 5 1118 5 L 11916 I 9 L 6 11 1 9 16 11 10 6 11 10 11 « 111*15 t » 15 11 19 6 LI 10 17 1
01C-97 JM-91 fll I mM MTM m.T JUM JUI>
High Low
4945 4880
Op«D
07/50/98 4915
Relative Strength
09 14 20
33 93 32 39 32 88
9 15 21 29 5 11 19 16 2 9 16 21 2 9 16 11 10 6 1! 10 11 4 11 19 IS 1 9 15 11 29 6 11 10 27 1
DOC-9? JU-99 FBI MJI tfO tmj JOB JUL
Open High
07 '3O/98 6085 6087
-Moving Average
09 18 40 Day
6124 6217 6399
-Relative Strength
09 14 20
26 08 27 89 29 25
High
Stochastic
J 1
Last Chga
4905 25
-Moaentua
09
-292
-602
Historic Volatility
09 14 20
9 2j» 27 266 27 836
Last Chge
Low
5995
6010
-Momentum
18 40
-420 627
09
-305
—Historic Volatility--
09 14 20
15 13% 16 77% 14 83%
Last Chge
+RiO
29' ,c -
Momentum
2 jj j
♦l4)') *i’m v
-Directional Indicator
Da, j 9 I.
mP' 9 r 1- 4
H 12 9 i ’ f
♦Ol 41 1. i z 2
11 9
Historic Volatility
40
-960
65.0
62.5
60.0
57.5
55.0
52.5
50.0
VCL 9
9DDDD
2 9 000
100000
5/JOOD
ID PT
360
340
320
300
280
260
240
VOL fr O I
id rr