Lancaster farming. (Lancaster, Pa., etc.) 1955-current, February 04, 1995, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ■ STRONG RIB PAINTED STEEL METAL ROOFING U 6 PULL j *59- $4.89/Un. Ft. I
■ ALUMINUM 29 Gauge BUMPER • Galvanized Steal
I $47.75 $5lOO *fyp*.® SS?
H 100 SQ. FT. inoso FT / 1/ 1 IV V c . . White Pre-Flnlshed ■
I COVERAGE IH!£ f l ,I ' »l “"""I, 1g - I
■ COVERAGE COVERAGE I | IV fShSjS 1 *'** CP U
■ tljjll j Hr),'- •Hinged |omls mini —tt —v 11 LATCHES "“ UICM II
■ GRAW ° lgß3 I I If IV ”»”S"is • I'WA, I
HI GALVANIZED CORRUGATED /M |V #5023 SS%S 9/pr - 4 J ffifi 2Q ® ■
■29 GAUGE GALVANIZED ILJM * MO 2-»*- ksF W J U
■ $44.50 CUSTOM LENGTHS D °latch TE R V |
■ $46.25 AVAILABLE AT STEEL VERTICALS •Heavy-duty V
■ 100 SQ. FT. NO EXTRA COST! •'‘Jr' I®' 1 ®' La ■
36“ NET 100 SQ. FT. • I*geug*9»lv«ii»<J(W4 U*''“Tillll •Rj.t,M*slanl fS^\
■ coverage NQT in STOCK. ■ I ASK FOR OUR LOW PRICES ‘HSKST HI f ill] ■
■ ON ROOF TRUSSES mnmmmmmmumM VBUiIUiW ___■
I Nlj 1 QVpONOEROSA PINE BOARDS I
I DIMENSION LUMBER Mi ~ SSzzzSS 0 SsstfKKi—“ |
■ MEt" r,aW $4-19 '«»" >3 '] ■
■ Kiln Dried Douglas Fir (tH/in *** $829 rx4 H .36 .20 ■
■ 8’ 10’ 12' 14’ 16’ 18’ 20' 22’ 24’ * -, 41<l SE . „.$ 7 . 99 lli£! ■
■ OiLJiLJJi JJLJMLJiSLJiaLJiZLJMiJiSS tfbr W» Ml .Z|B*i9 H ii 3— ■
■ 2"x10" NS 10.58 14.30 18.08 20.00 22.35 23.33 NS 31.60 ihe^t||ssjl ’* r, * ,TO $4.99 1" x 10" 1.Q4 .55 ■
■ l2”x12” NS M 4.90117.64 20.02 23.52 27.18 29.20 INS I NSI e ££ r t 0—59.99 |rxl2 ,, | 1.37 -6?|^H
■ __ Df Ail/ Fincorf AC 4’ xB’ PLYWOOD & wLAUAW w ' A2BIRCH ' 3 ■
■ BB rIWK MbtIKULHd ORIENTAL STRAND IQ QQ Q 7 QQ 45 QQ ■
I INSULATION board lu ■
R-il Kraft Faced 3/r YP. sanded vz- y.p. sanded nr y.i». sanded
I ”'"sl2 56 “J UNFACEO 15^918.59 26.89 I
v 14i30 roll 3/,"xis” (R-i 3) 88.12 ... -
3V>" x 23" 135.12 »q It 8 1/4‘ 0.5.8. 7/16* 0.5.8. 3/4* TIG 0.5.8.
■ $19.25 5i7.65 -I. 700 QQO iQOQ ■
■ R-19 Kraft Faced - 4,96 1 I ».0» ■
I r/ ' ”‘'«inQQ $ lO - 99 - ■
SIU.9D roll e% "x 23" (R-19) 7S 07
■ r/ '"’ 2l $16.89 “tf $16.89 •?.»" I — I sm. —
■ nrnc ■•»»-"<■"»» — ™ !Mi! I! I w Ft - usHint6riorooors l ■
D| AKII/C'T $6.49 *roll I t'i ll S ill* 1 i WIDTH LAUAMITAWARD BIRCH COLONIST f==pi fj==l
H DLnlll\Cl 8"»23" (R-25) 34.50 : (.' , , f\| 1 "
■ UNFACED $9,99 *ron i! U 7 ro".r«- $32.99 $43.99 $45.99 ■
I r/V |i|li U c | $33.99 $45.99 $47.99 ILJJILJJ M
I ■ l j||[l!fl\ • Ti-Esr $33.99 $45.99 $47.99 IHI ITTI |
■ C i j I $34.99 $46.99 $48.99 - ■
I : i|jr/ ; jijj 30-*«- $35.99 $48.99 $52.99 ■
■ ■
CARUSLE, CH AMBERSBURG, NORTHUUBERLAND, HARR^URg!^^H
2H Bt‘«o&J I Plt MWHjrtrturgni. »n W.ym, Rd. BD I, Norlh ™S An«,town Blvd,
i J 717 ‘ 397 ' 4829 7!7-245-0404 7 717-473-8311 717-545^941
■ n U; . Mon.-Frl. 7:30-6 Mon.-Frl. 7:30-6 Mon.-Frl. 7:30-6 Mon.-Frl. 7:30-6 Mon.-Frl. 7:30-6
■ **43* HI Set. 7:30-4 Sat. 7:30-4 Sat. 7:30-4 Set. 7:30-9 Sat. 7:30-4
. Sun. Sun. 9-3 Bun - M
Lancaatar Fanning, Saturday. Fabruarv 4. 1995-Aii