Lancaster farming. (Lancaster, Pa., etc.) 1955-current, September 25, 1993, Image 169

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    COMBINES w/Good Sec
tion Of Heads: We haw
16 faM modal, wry nioa.
local, ona-ownar com
binaa; Good Salad ion Of
4WD Combines.
JD 9500 4WD, 530 Hours,
Uka Naw.
JD 8820 4WD, Ful Equfc.
w/220 Flax.
JO 7720 4WD w/216 Flax &
643 Comhaad.
1982 JD 8620 Sida Hi w/Rdi
1981 JD 6620 Sida Hi
Combine.
JDB62O4WDw/215Flax And
848 Com Head.
JD 8820 LL. 1 Owner, Ful
Equipment, $20,000.
(77) JO 7700, CA.
(75) 8000 D. Rotary Screen.
JD 8600 Gas w/443 Com
hsad, As Is.
JD 44000 CA w/13 1 Qndn,
Real Nksa
JO (77) 4400 D.. CA
JD44OOD.CA Rotary Screen.
JD 44000, CA, Raal Mca.
JD 4400 Gas, 13’ Grain.
H 1480, CA, Hydro, 4WD
w/820 Rax A 863 Com
H 1420, 4WD w/843 CH.
MFBSOCA, Ghana Coded,
4WD w/9118 Rax.
MF 850 CA, Tuibo, Hydro.,
w/17' Flax And 6R
Comhaad.
MF (78) 760 CA.. V-8,
Hydro., 4 WO, w/2 Heads.
MF 750 Gray Cab w/Flax
Grain & 1163 Com Head,
Moa. '
MF 750 Gray Cab Hydro,
Raal Moa.
MF1163 Com Head, 2 Year*
Old.
MF (76) 750 Qab, Air, Hydro
MF 550 CA, Hydro., 4WD.
MF 41OD w/Cab.
tH 915, Turbo Hydro, 4WD,
w/810 Grain.
(77) H 815 D.. CA Hydro,
4WD w/810 Grain & 4R
Com.
IH (77) 715 D. C.A. w/810
Grain & 844 Com Hands;
IH 715 Gas, CA. w/810
13'Grain; NHTR7OCA
. Hydro w/Cet Dsl.
IH 82 Pull Combine, Raal
r.Mca
Whta 8600 Hydro W/704W
Com Head.
Whla 7300 Gas w/13'Grain,
4RN Com, Only Used 530
Acres.
Nil. TR7O CA. Hydro.
Glsansr N-5 w/15 1 Fhnr & 630
Com (Needs Work)
Glsanar F Dsl.
Gleaner F Gas w/13’ & 430
Com.
Nl 702 0. w/727 bad & 3R
C.H.; Nl 702 Uni w/727
And 735 Com Head; 767
Super Chopper; Nl 737
Husking Bads; N.I. 729 A
ShaHars; Nl Uni 740
Feeder House; Nl Uni 838
HusldngUhltwA4l Feed
er House.
SSgpAD&JD 643 OH
Bath, Uw Ntw; JD 643
OH Bath, 643 LP, 643,444
OH Bath, 444 LP, 444,443
OH Bath, 443 LP, 444,
443, 343, 244, 243; 205
(40) 234, 435; JD 453,
454 Raw Crap Hoad.
I.H. 863; 063; 043; 863; 844;
833; 763; 744; 743; 327;
227.
Qtaamr A 636 Com HmkJ; ML
630; A.C. GL 440, C 440,
A 436 Stock. F 2, M 430,
Gt^naßoC.H:,F336.
M. 1183,1163.1144,1143,
63. 44. 43, 24.
N. 736, 743, 744 W, 730,
734,725, 723, 762,763;
Fort 4-30 T; Cm* (404).
NH974N6;NHS74W6;NH
062Nanp4;NH962
6RN; NH 024, 4RW;
WMt 704 W; WNteTOON;
Oiw WM« 4N; WM*
70S.
SRAK HEADS: J.D. IM
150TT213 A 21*
ta * ft JO 216 ft*
2t3,215f1u1,2»ngii
620 ig 6 t.
STITZEL FARM EQUIPMENT. INC.
East Windsor St. & Krlck Lane habp is fhp KUEMBtrI Hamburg. PA 19526
_ ___ M ___ Richardton SFI6 Dump Station,
Phono BUS. 215-562-8377 Home 215-562-5740
I.H. •10-13' Thro 17.5’ w / 20.8x38 Dual*; IH 6488 Farmhand XQ3O Tub Grinder SLAQE WAQQHfc JD 71 »A T.ndan
capl : Sr.*h sßSftoto 1
M. Iff-2ff Rag. or Ftodkig uua ". In 5288 CA, C.A.P.S.; Casa 2080 «n 2 m Bad. v«w ou.
Bar; A.C. Elo*. W/20A-M Duala; IH508?, CAP.S.; Casa 1690 CA - hay kl bahhb: Dads ai» hd
N. : N1715 SSSSfe-Jtt
S Rax. ' 3888 I*o CA, MFWD; Caaa Maatar 14' Oftaat Dtac; jot47afflnaajMia);Jo337
TRACTORS: Good Selection CA. 2 TO. 4 1880 CA, Aa la; Caaa Buah Hog SOBOO Sol "*> Vnm_*>w «*o
OI4W Traoton. 3688 2*2, CA; IH 3388 1370 C.A.P.S.; Caaa Rniahar sr w/nwyr, JO
1881 JD 48*CAP.S, 1370 CAPA (A. la); EfffSWS
MFWD, Uha Nar JD S^?* 788 6 * Caaa 1070 CA.P.S. (Aa VQSfSkR*S 2?3l^r2mE :JD
4766 CAPA, MFWD; <"*>; IH 1886 CA:, IH It); Caaa 870.
JD 2866 HOPS;JO 2866; I*6 CA (Naada Trona. MF 3645, CA, MFWD; MF SaSfiBw°M jWWMTS
JDBBSO4WD,CA,3Pi, Work); IH 1486 CA 28* CA, 24 Speed, w/ P 2B .* /12 VkO*NH*iaa(*7oTluoaa.
PTC,ftiyEquipped;JD Dw*; IH 1486 CA Duala; MF2706CA,24 S^”f Su P* KSI'SS
4850 DuatejlH«« I CA; 1486 Spd, w/Duala; MF2705 si*
And Duala; JO 4450, CA (Aa la); 1006 CA CA, 245 P.; MF 2705, jf l2 4 a»7*7iu«aw. RnlMm; nh
CAPS, MFWD, Raal 20-Bx3B Dual*, Raal CA. BSP.; MF 2706, ®S*« & "ft
Mot; JD 44*. CAPS, Gw* * 10* CA,; IH CAPS.; MF 2675 CA * 325 «J 2 IHad Bad.
MFWD Dudr JD 4450 8* ROPS, Mea; HBM 24-Spaad; MF 18* CA, Good Cond.; Nl 325 w/8 round salem: nh km wWanav
CA.P.S, MFWD; JD ROPS; 886 w/R.G.;F786; 4WD w/3 Pi.; MF 1100 2S J£S (4 L (U ?H iSSS^S^Sat
44*CAP8 RaalNic*' FB*Original;FarmedM Gat w/246 Loadtr MF 324-2RW w/12 Roll nh°Mr^MH^tli*r3?NHM7
JD 4MO C APS ' Hydro; IH 4166 CA, 10*; (BDBha; Hutton; Nl 324 w/12 Rod wTwS
MFWD 16* Hour*-’ JD 4WD w/s ft. Nioa: IH ton TO*. 27* Original Bad,UtoNaw,Nl324w/
40»ROreCfl- 28a 14M - CA - 18-4x38 Hours, Nk». Shader; Shedara A Super ‘
CA MFWDRadNicrJD Duala; 1066, Raal Nfoa; Ford 88* CAPS, MFWD; Stotoft; Nl 323 Nk»; Nl mugs:
•moca, *3^, pro rS "Sffisraa®
Duals* JD M4fl c.a •*’» F 1066 Fender, Origi- CA,MFWD w/Duels; Ford 3R Picker w/12 Rol Bed. ap. «cw OMyu
4WD''jD 4840CAPS'* oM; IH 10* (Naad*TA); TW26, CA, Raal Nloa; Naw N.I. 328 Suptr ShaHar 710 Taton NH DuuM Rdw
S jO«*CAPS 15* w/Cab; 14* Fan- Ford IWIS Sariaa II CA; Li*t sB7*.*, Sptdal . .
SaraHkSrJD dar; IH 8* Yaar Round Ford TWIO, ROPS, Dud 83,550;N.1.330-3RNw/ , j2 s^KBCA u wJn)
S?CAPS wStoJ Cab w/Ain IH 8*; IH Power; Fort *lO Sariaa Supanhaton; 325 2RN
B66O,WFE,TA,2Hyde.; 11. 3* Hrs, Uto Naw; "/Grinder.
DuaIs;JO464OCA,OR, 888 Fori c 7 J« ,^ RCKER: Nl 318 2 Row
DuaIs;JD464OCA.Q.R.; f. 7700 w/Roll Mounted Picker w/12 Roll "MHfSfWft
4640 CAPS.; 1882 JD R rf i ock ’„ N r IT* 1 78 ‘ Guard. Dud Pow#f ** Bad; Nl 3* Mouniad
4440 CAP.S, 20.8x36 Ds jL'jjl 784 Load Monitor; 8N w/ Pickar w/12 Rod Bad.
Radlab: I*l JD 4440 MFWD; 574B>Bkadan Loadtr. cnoafic cnniP- IH mo«. Uw Nw; Cm ih
CAJP.S.’ JD 4440 F 826 (At Sj- IH BMD. Vartalila 5* 4WD, Full fwiftwiywcffrgd.
CAP.S.I4WD: JD 4440 6080, WF, 3 Pi., H 1206, Whft# 2-155 CA, MFWD, mmm p • lu/n w/tn t t MC ?£.
CA O R JD 444 ft F 706 Gee W/Ceb; IH 706 WMe 2-155 CA, Moe; JD u BALEWAQOUp: WH IPOS tnd 1010:
R. Q i”'QR? D 18* 4 JD ‘ Ga* (A* to); F 7MD (A* I*l Wh»a 2-135 Rad SnsScA iSn«S" :NHIO33:NH
4240 CA.Q.R, Raal h): FSW Gaa, Moa; Far- Strlpa, CA, MFWD; fIASP&JOTZOOiw Front Fold
Nica; SflJO 42* mal 5* Tricyda Gaa; F WHITE 2-136, CA. TSbaWBU
(8!j JD 4240 ■■■■■■■■■■■■■ CA. 4WD w/3R Com
C.A.Q.R.; JD 4240 PICKERS Haad A T Pickm RatP
rt no uu.. i n jojn _ naan « / naar «r,DiyF«t;Jo7oootßConMr-
S . 2'2" Wofcara. Nioa; JD 52* 4WD; JD wtbn; JD 7000 W Liquid: JO
CAO.R.; JD 4240 CA 3970w/Spou( Irak & Row xtim «
40M*CiLP J JD aZt Irak w/3R A Hay Ptckup; pim iW|2| JD tmo «n
4040 N(ca, jp °T??— JD 3970 w/7* PkStup; JD Conmw«lon:Jo7ooo«N.Fut
-4040 Fandar, PowarShift; aaanwAlaa «« n c.mi NEqutoptd, flail Nka;7OOIMR
JO 2840 MFWD W/2* tZL. tn tStyAUquid; JD70004flLiquid;
, f ir 7!L7!!r atf-tTm equip.; JD 3940 w/2 ih 100 ir Uouid* ih aoo 6R
J rJ M mOEA Haada; JD 38* w/2 PlwdailHtOOrflLiquidMo-TII;
W/Antel Cab; JD 2940 Heede* JD aoin- jn aoin IH too 4R; HMbr 4R EOonoM,
MFWD: JD 2940: JO No-TK. WKinze Units.
mm. |pmwp, awn Haada; JD 38* DQm&Ußiiontatoio'No-TiiiTya
nawl’ru Choppar, Hay Ptck-lip: lsW™or«:Crurt)u«wi73
W/Duala, JD 60* Cab in agon w na famtMJ- Pi No-TH Dili; JO 1300. 24x6;
Duala; JD 46* CA.Q.R.; in wTwn’ J0»3002ix7 00;JOi300Df«,
«an SB awtlah i Air jn JD 38 W/ZHN A Hay P/U. 21x7*; JO 1350; JOl3OO 3Pi
4*o 5H WCao A An; JD NH 18* 4WO w/3 Row Puatr Ort; JD 9300 lindm
46* Fonder, Syncro a Only Aunar Bata A Hav PU • Odb; Tw 24xa Orii; ih sioo.
Rang*; 44* CA.Q.R.; dtaal'a mnmnoiiE.2i*7 miPlm WhMh; ih sioo
JD 4230 CA Svnem I-WIUOO, Maai NICa, NH 2U7 * WPmt WhMtt; IH
d™. ' in Sy HSS Ming 9* Tandam Axla w/Matal sioo 24xt Skigli We aiGnai
SfS.R** J o l) 4t?S
ROK' > nRrJ S: M ciiwr NH 782. Nfc#; SSftNrtlHiioS^sw
2^l’2 R( b 460 Q, Original; Farmed M MFWD; White 2-85 NH 770 W/2RN; IH 7* 2<«tDouba^;(N^B ) *y
£PS.Sj^R«H»* : JD WWaBNIoa; Farmad MFWD. - w/2R And Pickup; IH 8*
882 .°. Dno« r 140 w/CuKlintar, dH Sup- Oivar22ss, Raal Nica, Odvar Choppar w/2R A Hay aaNpEßaiagSiL nh ass:
r« «?«S “amSSS®-* ».J H 330 " /3R
4020'a 1964-1972- JD */. « WJmnaao. 110; Mvctl Holla Mil; NH3O6
IS'ur 2k « AC 4W3OSCA 4WD w/Dualt, Sleigarßaarcat2w/DualsA3 nitooca, Hydro, iwoarrerChop- TmdwnAxHTubQrinda;Fiiin
-4020 S.C, WFE, 2 3 ft A PTC; AC *7O ft pa. 7*o 3R CH t Huy Pickup. land XQ3O Tub Gdndur.
SSTSS'Si ssK- **** 888 ***• 2BB msttt&a
■ j,vvfp7.* 70* CA.; AC 7040 C.A.; Hours. CNN cs 1200 Choppa. Rumi jo ms 4X floiH>ar JO
W/158 Loadtr, 4020 S.C., AC ROM CA MFWD-AC Tr.wnr. a c n „i« i„.t Buka 1014 Hydnufc Dump Suntan. 1250 4X Plow; JD 2600 4X; JO
W.F.E.; 40* PS w/Cab; tS2** MW ‘ JUt FOflaflE HE*C6: NH aw OR Anna 1454XPtoa;JDl4605x1IPIoa;
4020 WF Powarshill I??7i, 'fFBWi Bm Smvi HMd, NH S9OA JO 2MO4XTrip Plow; JO2*oo
4KKQ wh, rowarenin. End Work); AC 5040; AC NH 848 Round Balar, Like Auga tow wsoo N 3 Com sxflNaiXzsoosxnwM; ih
New 2* D original; AC 185 D, Naw; NH 722 IR Com
18.4x345; 4020 S.C., UUCP u—J I |L. h nriSinn CH;NH3RWAuflifßiSiHiid; 549 6xl IT Plow; JD 2500 5 4IX
WFE- JD 4020 DH n !_c L nu «. n „ H ™?!! NH 124 Com Hoad; NH 000 EN2 Spring RttM; IH 700 0X Auto
V\V t- i DaubFahrDXB*CAPS, 12*ChisalPlow;Case 14' SnuppaHutd;nh7i7-sDfcM- R«mi; h 710 ax is- Spring
lock, Z Hydraofica; jd MFWD; Daulz DXI4O Chital Plow; Nobla 6R Rum; ih 710 ex «■ OvUnd
SK'SS JSjliS? ■ SIsSJSi* SBSffiMSRB ffWIWfS/B!
U ?!!!rr' ■ CASE IH. 83* Dri 21x7 W/Graat C.H.;NHllo2flSrappaltod: SpWg HmW OivUnd; JO 2700
w/l*loador;JD4o2ow/ Cato IH 9270 CA 4WD w/ Seed. Real Met: Bridkm - NHttoDhteiCutHuai;ißt2R axpSw;JD2No.ox.On-land:
Cab, Raal Good; JD 4020 Dimk IH 7Un 14< Twwwl Padw- SthgaNHItOWPUjNHttOS JO 2100 IX OrvLart Cm. 400,
Pnaar Shift' 1972 JD “25t IH 1140I 140 , 14 Dlaet Cut NH 074 4RN Com oxll Spmg Rum (Mand; (2)
?™ n > MFWD, 0* Hours; Caaa Lundad 4R Stalk Shred- Hoad aAdata PUa. JOt4s.ixianißaiova:(Z)X
4*o w/Cab; JD 3020 D, 71* MFWD 20.8x42 dar," Caaa 18450 Skid JD4t34RNBkkaHuad;JD4RCon- 2tooe, tx; JO atoo, 7X v*
WFE, Powar Shift; JD Duda ItoPWIF- «agk«ahna>tod;JJ).2t3R Laufc IH 710, 7X OivUnd; A
mg d«i WF’ jd rao
71*. *.8x42 OuMl, 680 White s*6X2o’ Spring ««tHaW;UuWili'aid7 > .aprtoß**iOfrUnd;Jo2tOO
i»w* a%iWS swfif? J SWB% "wsks
Ntea; JD 4010 W /18.4x42 Duala, 8* Saggar;Joll6;JO44* HwaaajOMCamhLTa iSoiTSilTyptiACiS'Chtoi
Tricyda, Gaa, w/Cab. Lu. n . *— u CAPS MFWD 10wn- Adatapm: JD 24tc.H. a Plow.
MFWD, Raal Nioa; Caaa «. Rtw'Ntea; Fort took
-252.T,T,S 1868 CAPA. MFWD hoa Attachmanl; McCon- |
*lO Gaa; JD 7300. g/gg (Mdaß rw iu nail 4* 2R Potato 2RNtor«O;M tm Huy PU; GMd
WFE, 3ft Fy Nky JD 18* ROPS, Aa la; Caw Haroaatar, 8R Hyd. Fold
730O,3ft;JD6*Tricy- 2294, CAP.S.; Caaa Culivalor; IH 8(7 Hyd. W7^yr!S?^H^ >ti7tB3B
P l * < ? 4>S * Bft 8 ft* <JP4B 48* 4WD Fud Equip- Fdd rotary Hoa; JO 4* 2c* 2RW - amppa; atu nw :
Wo c "‘ 2 ™; SbSKmw! taSSf*.**.*
Tbs’——
o*., ufwo,
UrflMt Salactlttn Of QuaHty Farm Equipmont In The East
Saturday, Sapttwbtr M, IW3-D33
SEPTEMBER SPECIALS
fluent
Wr3Dnßa)
IH 10W CA.
0, Cato to Air,
Turbo Hydro witlO grain
H 715 Qm *Cfb 5
tlO Grain
NLP. 510 DM wiCato 5 QT. Grain
Jiff jXmm'Wl* iwoon
Fold OHM Die: JOiiOjJOlio
14'; JO 21014' Ole, Root Ntoo;
JO 29013' Ole: Mlor Sorle V
17 Flm; JD 210 Me; JO 216
Ole; Kewenoe 15' Reek Flex
Ole, Reel Nice; Mer 17 ONn(
Ole; WNI IS' Offset OWt;
Kieuee 1517 ir Comer Fold
Reck Fin; JO 220 10' Hydra
Fold JO 220 If Hyd. Feld: AC
3300 20' Hydro Feld; Dunked)
Lehr 34-20 Reck Fin Ole; IH
4N 23' Hyd. Fold: JD 235. 25'
MULCH TILLERS: JD 1710 A 13
TootkiflßrSol Shot* Sol Bev-
on Ohnee if FeM lei lew.
Gbnoo 8811 ftU Sol Sever.
CULTMUIOHERS: Whn 21’ Hud
FoH, &e«f Tool CuUmulohor;
BtHon If CuUnukftor, B«on
17And1ffCuMnidohwildfcn
flnk Rtbon 17, nke;
BWrifß CuMtuleker. Br»-
bn 17; Briton 14' CuNmuleher;
OenhemLehrlS';lHSlllF;JD
17; JO If.
Cllklesir JD AT 40 4R Front
Mount CuMMer, 4R S-Tkw OR
S-TIno; MKIIMfiM
Mourned CukMor, ORrer OR
Front Mount; JDIRCuIMIorJD
1010 2f Hydmb FWd FWd
CukkMor, Briton 27 Hyd FWd
FWd CtriUMor Briton 10 FWd
CtiHwior Briton 13* Wing
Harrow.
use. Lily Retana IS'; Briton 12'
Padltr JD 400 2ff Roan Hot;
JD 400 IS' noun Hot; IH *ll
6A7 Shark Sprirq Hmm V-
R(pporTtbbtn7ToodtPulTypt
INDUSTRIAL M* «»
IPtoTHF22OO Dll. ForilVt, At
It; Yah FMdIL
1071 Cttt SIOC ON. L, a HOPS.
CabwHttt,AC7I6BLAB;IH
TDI4. AMhBUt, *2Sos;Cata
760QnMHUMdtr«*Rtotr JO
460(SDIQUtdtr JO 565
For
JD 460.
SWD LOADERS: Cttt 10400: Cat.
IMP: CattlMSß: 1007 IMot
MlttllUOal.: OtH 3610 Gat.
LOADERS f BLADES: JO 41, SO,
148,140,158; iHzlSa Lotdtr; IH
2366, 2360 I 2250; Lton 303
Lotdtr To Ft Whkt MOO; Farm
hand *261 (JD 4230); Durtoffl
Lahf *22; Aritwty HO lotdar far
4WD; Wttlondari I4L AC 470
lotdtr Ford Ldr. For 3000 Etc.;
JO » Oonr Bkdt F0r4430, Etc.;
Arnoo 006 Htwy Front BMt; JD
Httvy Fnrt Bltdt For 2140 Thru
4140.
LAWN | GARDEN: JD 755 MFWD
iMDfTOLoiSr; JD KO mMt
Mount, JO 78 loadon Kubota
LlTSwlMount, JO AMT 922; JD
MOAMTiJDtOOSWhNtonCub
lowboy; Cub 1M wfMowar IH
Cub 154 Lowboy wWoodiMow
or 8 Snow Plow; IH Cub wrMoB
Mount, Codu 1872 Out.; Cub
■ Cod* 7920; JO 9350 Fran
Mount JO 930 Fran Mount JO
935 0 wlFront Mount JO 400 uU
Cub 5 3 Pi; JO 311, 317, 290,
214,212,210,190; JO 319 Blada
9 Snow Mount SnoublouNf For
JO 300 Sarfaa: Cub Cadat 149,
1200, 592.
Now Yonratr YFI 1000 Ldr.
IH 1300.
MANURE SPREADERS; Now HAS
*llO Tarim Ana Sgnador
Com IH 505 Tundura; JO 790
Hydra Puuh; JO 450 Puth
Sproador, NH 309 Tandam
Seavangar; Nl 213; Badgar
S9OOL 1500 Qal Tandam Tank
w/Vaeuum; Bobar BA 1500 Uq
uldSpnadar Clay 1500 Gal Liq
uid SbNadar tuVacuum.
Naa Ktokna Mm 5 Hunolngaaara
MISC: WaOaa 510 tert-Vac: .Fray
1846 Round Bait Snittor Hin
•on 112 Grain Cart; (Naa) May
till » Qmtar; Mat Can Rock
BlteM &uJ, *!-■-
niMi|f nDOR nMi!
Rock Pkkan JO QuidiCauplaa:
JO WF, 4WD; Oamagad IH M
Sariaa Cab; Naa NFEFor Fart
7700.
« MOO
$ woo
5 5,000
$ 5,000
5 MSO
« 5.000
•'5,000
« MOO